LINUX KT2-2

BASH

Luua kasutaja <omaperekonnanimi> ja logida selle all süsteemi.
PS! Skripti pead looma ja käivitama selle kasutaja õigustes.
Loo kodu katalogis script nimega <omaperekonnanimi>.sh
Lisa scriptile käivitus õigused.
Esimene rida peab ütlema süsteemile et on vaja käivitada see skript shellis.
Teine rida peaks olema kommentaar sinu nime, perekonnanimega ja rühmanimega.
Järgmised käsud paigutada script faili, iga käsk või operaator käivita peale sekundist pausi:

1. Väljasta kellaeg formaadis hh<<mm<<ss ja jäta kellaaeg meelde.
11. alljärgnev kuni lõpuni peab korduma tsüklis. (see punkt lisa kõige lõpus)
2. Tervita kasutajat nime järgi, nimed võta keskkonna muutujast
3. Väljasta käivitatud skripti nimi
4. Kontrolli kas loodud kasutaja on passwd failis ja väljasta resultaat*
5. Väljasta jooksev kuupäev formaadis dd>>kuunimi>>yy
6. Kui kellaaja sekundite arv on suurem 20-st siis väljasta nädalapäev sõnadega vastasel juhul numbriga
7. Luua alamkatalog "kala" ja väljastada kõik protsessid mis on käivitatud /usr/lib katalogist faili <sinunimi>.txt mis peaks asuma loodud katalogis.
8. Muuda loodud faili õigused kõikidele lugemine, omanikule ainult kirjutamine. Näita selle faili õigused.
9. Palu sisestada arv 2-st kuni 20-ni, sisesta arv. Leia arvude summa 1-st kuni selle arvuni, trüki välja.
10. Arvutada scripti tööaeg sekundites ja trükida see välja.

PS! Neid käske on vaja väljastada iga 3 sekundi tagant.