Ülesannete planeerimine.

Perioodilised ja ühekordsed protsessid

AT command

Kuupäeva ja aja formaat on MMDDhhmm ()
Käivitada ülesanne 14 oktoobril kell 8:35
$ at -t 10150826 # käivitada 15 oktoobril kell 8:26
at> ls -al >/home/kasutaja/at.txt
for end Ctrl-D
at> <EOT>

Ülesannete listi vaatamine
$ atq
vastaval ajal peaks tekima fail at.txt, vaatame sisu:
$ cat /home/kasutaja/at.txt
Võtmesõnad aja tähistuseks: midnight, noon, now, today, tomorrow, minutes, hours, days, weeks, months, years
$ at 8:40AM friday # reedel kell 8:40
at> ps ax >at-ps.txt
for end Ctrl-D
at> <EOT>
$ at 8:40PM sunday
# pühapäeval kell 20:40
$ at now + 5 minutes
# 5 minuti päarast
$ at now + 1 hours
# 1 tunni pärast
$ at noon
# keskpäeval
$ at midnight Tue + 1 month #
kuuaega hiljem teisipäeva keskööst


CRON daemon

Cron on perioodiliste protsesside käivitamisedeemon.
Crontab on fail, mille sees on defineeritud käivitatavad programmid ja ajakava.

Iga kasutaja jaoks vajadusel luuakse tema nimeline crontab fail mis on ka tema kasutamis õigustes
Faili koosneb ridadest, igas reas üks ülesanne määratud ajavahemikuga. # alguvad read loetakse kommentaarideks

* * * * *  käivitatav käsk
- - - - -
| | | | |
| | | | +-- nädalapäev (0 - 6) (pühapäev=0)
| | | +----- kuu (1 - 12)
| | +-------- kuupäev (1 - 31)
| +----------- tund (0 - 23)
+-------------- minut (0 - 59)

* märgiga valitakse kõik väärtused, mis saavad olla sellel väljal.

Täpsemalt võid uurida siit.

Lisame täitmisgraafikusse kaks ülesannet

Käivitame kasutaja crontabi faili redigeerimise
$ crontab -e
Selle peale systeem avab editoris faili
# m h dom mon dow command
* * * * * /bin/ls -l >/home/kasutaja/kasutaja.list
30 9 * * 5 /bin/ps -al >/home/kasutaja/crontab.txt

Salvestame faili ja väljume editor programmist.
kontrollime tulemusi kasutaja katalogis:
$ cat /home/kasutaja/kasutaja.list # iga minuti alguses käivitatakse
$ cat /home/kasutaja/crontab.txt # reedel 9:30 käivitatakse