Linux süsteemi laadimine

Vaata lisaks: The Linux Boot Process

  1. BIOS otsib seadme (HD/CD/DVD/USB/NET) mille pealt on vaja laadida süsteem ja laeb 0 sektorist alglaadimis koodi või kui laadimine toimib võrgu kettalt saadab päringu võrgu seadmele alglaadimis koodi saamiseks, laeb ta mällu ja seejärel käivitab.
  2. Otsitakse aktiivne partatsioon ja laetakse sealt vastava opsüsteemi alglaadimis kood mällu ja käivitatakse(GRUB/LILO). Kui laadimine toimub võrgu kettalt ühendatakse võrgu kettaga sealt laetakse alglaadimis kood.
  3. Alglaadimis kood pakub laadimidseks ekraanile informatsiooni laetavate süsteemide ja režiimide kohta. Kui kasutaja mingi aja jooksul ühtki klahvi ei vajuta siis hakkatakse laadima vaikimisi opsüsteemi. Vastasel juhul kasutaja saab valida ja muuta laadimis parameetreid valitud op.süsteemi jaoks.
  4. Peale selle laetakse mälle linuxi tuum(kernel) ja antakse juhtimine protsessile "init".
  5. Protsess init käivitab vastavalt laadimis režiimile erinevad protsessid ja teenused. Kasutatavad teenused asuvad katalogis "/etc/init.d". Teenuste käivitus järjestust määravad spetsiaalsed failid-kirjeldused katalogides /etc/rc0-rc6, ja neid teenuste komplekte nimetatakse runlevel-iteks.kus esimene täht faili nimes tähendab teenuse käivitamist S või teenuse peatamist K. Järgmised kaks numbrit faili nimes tähendavad järjekorra numbrit teenuste käivitamisel ning peatamisel. Edasi tuleb tuleb teenuse nimi.Need failid on lingid /etc/init.d katalogis asuvatele teenustele.
  6. runlevel 5 puhul starditakse ka graafiline liides.