Andmebaasid(Databases)
MySQL ja Postgresql
ülesanne

Tuleb täita ja esitada õpetajale kontrolliks

 1. mysql serveri ülesanne
 2. postgresql server ülesanne

Для выполнения обоих заданий:

 1. требуется обновить репозиторий
 2. установить соответствующий движок базы данных и клинтское ПО
 3. установить ПО для администрации БД
 4. организовать локальный и удалённый доступ к серверу
 5. создать пользователя и базу данных с описываемыми ниже правами
 6. создать таблицу с необходимыми полями и указанными типами полей
 7. добавить в таблицу 3-5 записей
 8. проверить доступ к базе с клиентской аппликации обратившись к IP адресу сетевой карты
 9. проверить доступ к базе с компьютера соседа
 10. для проверки, сообщи учителю тип базы данных и свой IP адрес

Mõlema ülesande täitmiseks tuleb:

 1. tuleb uuendada repositoorium
 2. installida vastav andmebaasi server ja klient
 3. installida administreerimis liidesed
 4. häälestada välja server lokaalseks ja kaugjuurdepääsuks
 5. luua baasis kasutaja ja andmebaas alltoodud õigustega
 6. luua tabel etteantud väljadega määratud tüüpidega
 7. lisada tabelisse 3-5 kirjet
 8. kontrollida juurdepääs andmebaasile kliendist pöördudes süsteemi võrgukaardi IP aadressi poole
 9. kontrollida juurdepääs naaber arvutist
 10. ülesande kontrolliks teavitada õpetajat oma IP aadressist ja andme baasi tüübist

 

Installimisel pange root parooliks toretore.
Firewallis lubada juurdepääs väljapoolt portidele 3306(mysql) ja 5432(postgres)
NB!! Peale installimist DB mootoritele on juurdepääs lubatud ainult localhost-ist.
Lubada juurdepääs andmebaasile klassi või kõikidelt IP-delt.

Mõlemas andmebaasi mootoris luua kasutaja ja andmebaas oma rühma nimega(nt.pa10) ja parooliga teretere
Kasutaja õigused: ei oma ühtegi õigust peale eraldatud andmebaasile juurdepääsu õiguse.
Andmebaasi õigused: loodud kasutaja peab omama õigusi ainult juurdepääsemiseks loodud andmebaasile (nt.pa10) igalt poolt.

Administreerimiseks ja kontrolliks kasutada graafilised liidesed mis tuleks installida:
mysql - emma
postgres - pgAdmin III

Variant A

Luua mõlemas andmebaasi mootoris loodud andmebaasis tabel nimega grupp.
Lisada sinna väljad:
 1. id (INT) autoinrement, not null
 2. name (VARCHAR 60)
 3. synna (DATE)
 4. email (VARCHAR 60)

Lisada 3 rida andmeid.

Variant B

Create in both database engines table with name pupils in databases with your group name.
When create database and tables please use UTF8 for collation for example: utf8_estonian_ci
Add next fields to the table:

 1. `id` int(11) primary, autoinrement, NOT NULL,
 2. `Surename` varchar(100) COLLATE utf8_estonian_ci NOT NULL,
 3. `Name` varchar(60) COLLATE utf8_estonian_ci NOT NULL,
 4. `Birthdate` date NOT NULL,
 5. `email` varchar(100) COLLATE utf8_estonian_ci NOT NULL

Add 3-5 rows of data.

Õpetaja kontrollib juurdepääsu omast arvutist kasutades vastavaid kliente.

MYSQL

Install

$ apt-get install mysql-server mysql-client emma phpmyadmin

Vaata täpsemalt: http://www.sitepoint.com/ubuntu-12-04-lts-precise-pangolin-introducing-mysql-server/

You ca login to mysql server localy from command line

$ mysql -u root -p
$ mysql -h YOUCARDIP -u root -p

 

POSTGRES

Install

$ apt-get install postgresql
$ apt-get install postgresql-client phppgadmin pgadmin3

Vaata täpsemalt: https://help.ubuntu.com/community/PostgreSQL

pgadmin3 is visual administration utility.

You can simple change PostgresSQL admin password.

$ sudo -u postgres psql postgres
\password postgres

Alter role postgres with password 'toretore'.

You can quit from psql with sequence \q

Read more about postgresql https://www.unixmen.com/install-postgresql-and-phppgadmin-on-debian-7-wheezy/

Create db and tables in pgadmin3 http://www.w3resource.com/PostgreSQL/create-table.php

If you had some mistake and need to uninstall postgresql or mysql-server use command

$ apt-get purge mysql-server
$ apt-get purge postgersql