Linux DHCP ülesanne

Opsysteem:  Linux Debian või Ubuntu.
Keskkond:   Virtual Box, 2 virtual masinat: Server linux ja Klient Windows 7/XP
Abimaterial: ConnectionSharing ,  ics-DHCP-server, vana versioon (DHCP Server), DNS Server

VirtualBox-is või muus virtual keskkonnas panna käima DHCP server ja 2 klient masinat WinXP ja linux dhcp kliendiga.
DHCP server võib olla kas server 2008 või linux. Küsid õpetajalt.

NB! Server ja klient masinad ühendada virtual keskkonna sisevõrku!! Klassi võrguga ühendust ei kasutata.

Üldine ülesanne:
1. Importida debian/ubuntu server. Määrata virtual masina võrgu kaart klassivõrku(bridge mode). Installida dhcp server peale.
2. Määrata virtual masina võrgu kaart sisevõrkuvõrku(Internal network).
3. Määrata DHCP serveri interfeisile fix IP aadress (all pool ülesande numbri järgi)
4. Häälestada välja DHCP server mis annaks välja kliendile järgmised andmed: IP, MASK, GATEWAY, DNS, Domain name, lease time
5. Klient masinatel saada kätte dhcp kliendiga jagatavad võrgu parameetrid ja näidata nad vastava OS-i konsooli ekraanil.

Ülesande parameetrite variandid:

1.

2.

3.

4.

5.

6.