Eksami ülesannete teemad

 1. Domeeni kontrolleri  installeerimine
 2. DHCP server (Windows 2008/2012)
 3. Virtuaal server (port forwarding)
 4. Group Policy lokaalses masinas
 5. FileZilla FTP server
 6. Samba server (linux)
 7. Windows'i failiõigused ja failiserver
 8. Terminal Server kasutades RDP'd (Server 2008/2012)
 9. Terminal Server kasutades XRDP-d (linux)
 10. DHCP server (Linux)
 11. NFS server ja klient
 12. Linux FTP server
 13. Linux DNS
 14. Mixed DNS (windows serve ja Linux)
 15. Virtual hosting linuxis Apache serveris
 16. Failid ja failisüsteemid
 17. Nat-Ruuter Linux serveril
 18. SSH tunnel andmebaasi
 19. Proxy server ccproxy
 20. Mikrotik ruuter
 21. Virtual hosting apache serveris
 22. Windows'i failiõigused ja failiserver
 23. Linux DNS ja Apache server
 24. Linux FTP (server ja klient) vsftp/proftp/pureftp

Eksami ülesannete näited KPV-09 rühmale

На русском языке ниже.

Eksami ülesannetega käivad kaasa virtual masinate appliance-id mis koosnevad preinstallitud ja presetupitud operatsiooni süsteemidest.
Iseseisvaks proovimiseks tuleb installida opsüsteemid Server 2008 ja viimane Ubuntu linux.

1.    DHCP server Linux masinal:

Keskkond: Virtualbox: linux server, linux klient ja windows7 klient .
Võrguühendused: Hostid peavad olema ühendatud omavahel virtualboxi sisevõrgu kaudu.
Ülesanne: Häälestada välja DHCP server mis töötab siseinterfeisil aadressiga 172.21.21.5/25 ja annab välja klientidele järgmiseid parameetreid:

Tulemus: Kasutades DHCP päringuid saada klient hosti vajalik IP info, demonstreerida see info komisjonile.

2.    NFS server ja SFU

Keskkond: Virtualbox: linux server, linux klient ja windows7 klient .
Võrguühendused: Hostid peavad olema ühendatud klassi võrku bridge modis ja omama õpetaja poolt etteantud IP aadresse.
Ülesanne: häälestada välja NFS server ja NFS klient, selleks on vaja:

Tulemus: demonstreerida lugemis/kirjutamise võimalust klient arvutitest erinevatesse jagatud katalogidesse.

3.     FTP server

Keskkond: Virtualbox: linux server, linux klient, windows7 klient .
Võrguühendused: Hostid peavad olema ühendatud klassi võrku bridge modis ja omama õpetaja poolt etteantud IP aadresse.
Ülesanne: Häälestada välja vsftpd server virtual linuxis ja tekitada juurdepääs windows masinast ftp kliendiga filezilla järgmiste parameetritega:

Tulemus: demonstreerida lugemis/kirjutamise võimalust klient arvutitest ftp serverisse kasutades kasutaja kontot ja erinevaid ftp kliente, sealhulgas ka käsureast.

4.     Linux DNS

Keskkond: Virtualbox: 2 linux serverit(nimeserver1, nimeserver2).
Võrguühendused: Hostid peavad olema ühendatud klassi võrku bridge modis ja omama õpetaja poolt etteantud IP aadresse.
Ülesanne: Häälestada välja primaarne ja sekundaarne DNS server mis hojaks infot domeeni „harukontor.tpt“ kohta. Antud domeeni tsoonis peaks olema järgmised kirjed:

Tulemus: Kontrllida/näidata windows või linux arvutist nslookup päringutega nimeserveri vastuseid.

5.     Mixed DNS

Keskkond: Virtualbox: linux server (primaarne nimeserver) ja server 2008 (sekundaarne nimeserver)
Võrguühendused: Hostid peavad olema ühendatud klassi võrku bridge modis ja omama õpetaja poolt etteantud IP aadresse.
Ülesanne: häälestada välja primaarne ja sekundaarne DNS server mis hojaks infot domeeni „nokapoeg.kotkas“ kohta. Antud domeeni tsoonis peaks olema järgmised kirjed:

Tulemus: Kontrllida/näidata windows või linux arvutist nslookup/dig päringutega nimeserveri vastuseid tsooni kirjete päringute kohta.

6.    Virtual hosting linuxis Apache serveris.

Keskkond: Virtualbox: linux server
Võrguühendused: Hostid peavad olema ühendatud klassi võrku bridge modis ja omama õpetaja poolt etteantud IP aadresse.
Ülesanne: Häälestada välja HTTP server ja 2 virtual hosti domeeninimedega peeter.tpt ja jaan.tpt, selleks on vaja:

Tulemus: demonstreerida klient arvuti browserist juurdepääs igale domeeni hostile, näidata serveris kasutaja kodukatalogi logidest juurdepääsu infot vastava domeeni hosti poole.

7.     Failid ja failisüsteemid

Keskkond: Virtualbox: linux server
Ülesanne: Luua partatsioonid ja failisüsteemid lisakõvakettal, monteerida nad etteantud kohtadesse etteantud reeglitega, selleks on vaja:

Tulemus: Näidata partatsioone kõikide ketastel, monteeritud failsüsteeme, mõlemas failsüsteemis data.txt faili sisu. Proovida kustutada fail data.txt "read" katalogis.

8.    Nat-Ruuter Linux serveril:

Keskkond: Virtualbox: linux server, linux klient.
Võrguühendused: Serveri üks interfeis peab olema ühendatud klassivõrku etteantud IP aadressiga ja teine interfeis virtualboxi sisevõrku fikseeritud IP-ga, klient hostid peavad olema ühendatud virtualboxi sisevõrku.
Ülesanne: Häälestada välja:

Tulemus: Näidata juurdepääs server linuxist ja klient linuxist internetti, juurdepääs klassivõrguarvutist (näiteks putty) ssh protokolli kaudu klient linuxisse.

 

Примеры экзаменационных заданий (для группы KPV-09).

1.    DHCP сервер на Linux машине:

Среда: Virtualbox: linux-сервер, linux-клиент и windows7-клиент .
Сетевые подключения: Хосты должны быть соединены между собой с помощью внутренней сети virtualbox.
Задание: Настроить DHCP сервер, который работает на интерфейсе 172.21.21.5/25 и выдаёт клиенту следующие параметры:

Результат: С использованием DHCP-запросов получить параметры IP клиентского хоста , показать их комиссии.

2.    NFS сервер и SFU

Среда: Virtualbox: linux-сервер, linux-клиент и windows7-клиент .
Сетевые подключения: Хосты должны быть соединены между собой сетью класса в режиме bridge и обладать полученным от преподавателя IP-адресом.
Задание: настроить NFS сервер и NFS клиент, для этого нужно:

Результат: продемонстрировать возможность чтения/записи с клиентской машины из/в разные созданные каталоги.

3.     FTP-сервер

Среда: Virtualbox: linux-сервер, linux-клиент, windows7-клиент .
Сетевые подключения: Хосты должны быть соединены между собой сетью класса в режиме bridge и обладать полученным от преподавателя IP-адресом.
Задание: Настроить vsftpd сервер под виртуальным линуксом и произовести вход с windows-машины с помощью ftp-клиента filezilla со следующими параметрами:

Tulemus: показать возможность записи-чтения с клиентского хоста на ftp сервер, используя пользовательский аккаунт и различные ftp клиенты, в том числе и клиент командной строки.

4.     Linux DNS

Среда: Virtualbox: 2 linux-сервера (nimeserver1, nimeserver2).
Сетевые подключения: Хосты должны быть соединены между собой сетью класса в режиме bridge и обладать полученным от преподавателя IP-адресом.
Ülesanne: Настроить первичный и вторичный DNS-сервер, который хранит информацию о домене „harukontor.tpt“. В зоне данного домены должна быть следующие записи:

Результат: Проверить/показать на компьютере с windows или linux ответы сервера имён на запрос nslookup.

5.     Mixed DNS

Среда: Virtualbox: linux-сервер (первичный сервер имён) и server 2008 (вторичный сервер имён)
Сетевые подключения: Хосты должны быть соединены между собой сетью класса в режиме bridge и обладать полученным от преподавателя IP-адресом.
Задание: настроить первичный и вторичный DNS-сервера, которые хранили бы информацию о домене „nokapoeg.kotkas“. В зоне данного домена должны быть следующие записи:

Результат: Проверить/показать на компьютере с windows или linux ответы сервера имён на запросы записей зон с помощью программ nslookup/dig.

6.    Virtual hosting linuxis Apache serveris.

Среда: Virtualbox: linux-сервер
Сетевые подключения: Хосты должны быть соединены между собой сетью класса в режиме bridge и обладать полученным от преподавателя IP-адресом.
Задание: Настроить HTTP-сервер и 2 виртуальных хоста с доменными именами peeter.tpt и jaan.tpt, для этого нужно:

Tulemus: demonstreerida klient arvuti browserist juurdepääs igale domeeni hostile, näidata serveris kasutaja kodukatalogi logidest juurdepääsu infot vastava domeeni hosti poole.

7.     Файлы и файловые системы

Среда: Virtualbox: linux server
Задание: Создать партиции и файловые системы на дополнительном носителе, смонтировать их в предусмотренное место с данными правилами, для этого нужно:

Результат: Показать партиции на всех носителях, смонтированные файловые системы, содержимое файла data.txt в разных файловых системах. Попробовать стереть файл data.txt в каталоге "read".

8.    Nat-Рутер на Linux-сервере:

Среда: Virtualbox: linux-сервер, linux-клиент.
Сетевые подключения: Один интерфейс сервера должен быть присоединён к сети класса с выданным учителем IP адресом, другой интерфейс к внутренней сети virtualbox с фиксированным IP, клиентские хосты должны быть присоединены к внутренней сети virtualbox.
Задание: Настроить:

Результаты: Показать доступ в итернет с сервера и клиентского линукса, доступ из сети класса к ssh серверу на клиентской машине на пример через putty.