Failid ja failisüsteemid - ülesanne

Ülesanne:

 1. Luua "kasutaja" kodukatalogis katalogid "data" ja "backup"
 2. Luua "data" katalogis fail "data.txt" ja lisada sinna väljund andmed käsust "date"
 3. Kontrollida et andmed on failis.
 4. Lisada virtuaalne disk suurusega 2GB.
 5. Ja jagada loodud disk kaheks partatsiooniks ext3 tüüpi
 6. Luua ext3 failisüsteem mõlemal partatsioonil
 7. Monteerida loodud failsüsteemid vastavalt "data" ja "backup" katalogidele külge read/write režiimis
 8. Luua "data" peal fail data.txt lisada sinna jooksvate protsesside andmed käsuga "ps ax"
 9. Kopeerida "data.txt" faile katalogi backup
 10. Kontrollida et sisu vastab tõele.
 11. Monteerida backup partatsioon readonly režiimis
 12. Demonteerida "data" katalog
 13. Näidata data katalogis "data.txt" faili sisu
 14. Näidata backup katalogis "data.txt" faili sisu