NAT/Router Labor.

NB! Kasutame server masina jaoks imagit nimega ubuserver(1,5GB) ja client masina jaoks võib kasutada kas server masina imag faili koopiat või imagit nimega ubuntu(4,3GB) PS! selle kopeerimine võib võtta aega.
Puupeadele: kasutaja, PassW0rd

Ülesanne:

 1. luua virtual keskkonnas ubuntu server kahe interfeisiga. Üks läheb klassivõrku ja teine ühendatakse läbi virtualkeskkonna teise client ubuntuga.
 2. luua virtual keskkonnas ubuntu workstation - klient masin.
 3. ühendada internetti server arvuti läbi esimese interfeisi kasutades vaba aadressi. Vaba aadress tuleks leida kas kasutades viimatu dhcp poolt välja antud aadressi või kasutades programmi nmap.
 4. määrata teisele interfeisile aadress 192.168.10.254/24
 5. luua reeglid mis edastavad paketid ühelt interfeisilt teisele ja toimetavad NAT-i.
 6. häälestada võrgu parameetrid klient ubuntus nii et kasutaja pääseks internetti läbi server arvuti.

NB!
Enne ubuserveri käivitamist lisage teine sellele võrgukaart virtual masinale.
Esimene võrgukaart peab olema ühendatud "bridge" moodis klassi võrku ja
teine kaart ühendatud internal võrguga mille kaudu me ühendame klient linuxe masina serveri külge.
Bootige ubuserver ja kontrollige interfeiside nimed ja ip aadressid käsuga
$ ifconfig -a
harilikult on nimed eth0 ja eth1
Kui lejate et on eth1 ja eth2 siis tuleb muuta failis /etc/network/interfaces järgmiused andmed
igal pool failis asendada eth0 eth1-ks
peaks olema midagi sellist
auto eth1
iface eth1 inet dhcp

Enne alustamist kirjuta notepad-i järgmised andmed et õpetaja ja sa ise saaks aru mida sa teed.
kodus peab olema provaideri nimeserver, koolis on nimeserveriks 192.168.253.250

NIMESERVER=lll.mmm.nnn.ooo
ETHx=aaa.bbb.ccc.ddd
MASK=255.255.ppp.ttt
GW=aaa.bbb.eee.fff
ETHy=ggg.hhh.iii.jjj
MASK=255.255.255.0

KLIENT
ETHz=ggg.hhh.iii.kkk
MASK=255.255.255.0

Ühendus skeem:

       ethX_________ ethY       ethZ ________
klassivõrk____| Router |______sisevõrk________| Client |
        |_________|           |________|
          


Käsud serveri configureerimiseks :
Määrata välisinterfeisile aadress ja mask
/sbin/ifconfig ethX aaa.bbb.ccc.ddd netmask 255.255.255.0
Määrata vaikimisi route /sbin/route add default gw aaa.bbb.eee.fff Määrata siseinterfeisile aadress ja mask /sbin/ifconfig ethY ggg.hhh.iii.jjj netmask 255.255.255.0 Flashime kõik filter tabeli reeglid /sbin/iptables -F Flashime kõik nat tabeli reeglid /sbin/iptables -t nat -F Määrame maskeraadingu interfeisi NAT-imiseks /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o ethX -j MASQUERADE Lubame interfeiside vahelise paketide vahetuse echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward Määrame nimeserveri echo "nameserver lll.mmm.nnn.ooo" > /etc/resolv.conf _________________________________________________ Käsud kliendi masina konfigureerimiseks: Määrata klient masina aadress ja mask ifconfig ethZ ggg.hhh.iii.kkk netmask 255.255.255.0 Määrata vaikimisi route route add default gw ggg.hhh.iii.jjj Määrame nimeserveri echo "nameserver lll.mmm.nnn.ooo" > /etc/resolv.conf