FTP server/klient ülesanne

Ülesanne 1:

Keskkond: VirtualBox, 2 Ubuntu linux virtuaalsel või reaalsel serverit bridge moodis.

Ülesanne 2:

Keskkond: Virtualbox: linux server, linux klient, windows7 klient .
Võrguühendused: Hostid peavad olema ühendatud klassi võrku bridge modis ja omama õpetaja poolt etteantud IP aadresse.
Ülesanne: Häälestada välja vsftpd server virtual linuxis ja tekitada juurdepääs windows masinast ftp kliendiga filezilla järgmiste parameetritega:

Tulemus: demonstreerida lugemis/kirjutamise võimalust klient arvutitest ftp serverisse kasutades kasutaja kontot ja erinevaid ftp kliente, sealhulgas ka käsureast.