Maili kättetoimetamis labor

Maili kliendile mailide väljastamine POP3 või IMAP protokolliga

Installida posti kättesaamise programm dovecoti IMAP server:

% sudo apt-get install dovecot-imapd mailutils

PS!! Kui õpetaja ütleb siis võib ka installida juurde POP3 server

% sudo apt-get install dovecot-pop3d

NB! Kontrolli dovecot versiooni, vastavalt versioonile konfigureerimis failid on erinevad!!

DOVECTOT VERSIOON 2

Failis /etc/dovecot/dovecot.conf tuleks kommenteerida lahti ja korrekteerida järgmised read:

listen = *, ::
login_trusted_networks = 172.16.0.0/14

Tuleks redigeerida fail /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf ja kui puudub tekitada järgmine rida. NB! teised read selle parameetriga kommenteerida välja!!

mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u

Redigeerida autentimis mehanism fail /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf

auth_mechanisms = plain login

Redigeerida ssl/tls mehanism fail /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf

ssl = yes

____________________________________

!!!VANA VERSIOON ära kasuta!!!

DOVECOT VERSIOON 1

Failis /etc/dovecot/dovecot.conf tuleks kommenteerida lahti ja korrekteerida järgmised read:

protocols = pop3 pop3s imap imaps
ssl_disable = no
disable_plaintext_auth = no

auth default {
        mechanisms = plain login

_____________________________________

ja restartida teenus

% service dovecot restart

või kui on probleeme siis

% /etc/init.d/dovecot restart

Kontrollo kas pordid 110, 143, 993, 995 on hõivatud dovecot-i poolt

% netstat -antp

Kontrolli teisest arvutist kas pordid on lahti firewallis

% nmap -P0 sinu_linuxi_IP

Käivitada maili klient programm Mozilla Mail või Outlook windowsi alt
Luua uus account oma serveri jaiks ja määrata järgmised parameetrid ühenduse loomiseks enda maili serverisse.

Your name: Sinunimi Sinuperenimi
E-Mail address: kasutaja@mail.sinunimi.sinugrupp
Account Type: IMAP
Incoming mailserver: sinu_linuxi_IP
Outgoing mail server (SMTP): sinu_linuxi_IP
User Name: kasutaja
Password: kasutaja_parool