Linux kontrolltöö Nr.1
Kasutajad, gruppid, failid, katalogid õigused.

Loome kasutaja "pomm".
Loome gruppid "koll" ja "punn"
lisame "pomm"-i "koll"-ide ja "punn"-ide gruppi
muutuda "pomm"-iks ja kõik järgnevad käsud täita kasutaja "pomm" all
1. "pomm"-i kodukatalogis luua alamkatalog "pullid" mis kuulub gruppi "koll" ja luua katalog "kurgid" mis kuulub gruppi "punn",
"kurgid" katalogi pääseb ainult "pomm" ja saab teha mis tahes, "pullid" katalogi õigused: "pomm"-saab teha kõike, "koll"-id saavad lugeda ja sisse pääseda, kõik teised on keelatud
Luua kasutaja "null", lisada ta gruppi "koll" ja kontrollida tema võmalusi pääsemiseks "pomm"-i katalogidesse
2. Luua "pullid" ja "kurgid" katalogis fail "liikmed" kanda sinna sisse mingid 3-5 nime. "pullid" katalogis määrata selle failide õiguseks: omanik ei oma ühtegi õigust, gruppil on lugemis õigus ja teistel on kõik õigused, "kurgid" katalogis selle faili õigusteks oleks: omanik saab kirjutada lugeda, grupi liikmed ainult lugeda ja kõik teised ei saa midagi.
Kontrollida: mida saab teha nende failidega kasutaja "null".

PS!Hindamisel peab olema avatud kolm terminali kasutajate "root", "pomm" ja "null" õigustes.
Kooli arvutis peale hindamist kustutada kõik lisatud selles ülesandes kasutajad ja nende kodukatalogid.

Ülesandes kasutatavate käskude näited:
man ls; pwd; cd /home/kasutaja; touch text; date >text; cat text; bash;
ls -l; ls -al | grep liikmed; grep isa /etc/passwd
mkdir newfolder; rm newfolder;
chmod ug+wr haha.txt; chmod +x haha.sh; chmod 644 haha.php;
chmod +x /home/kasutaja/newfolder; chmod 740 newfolder;
chgrp pere loom.sh; chown isa aaa.txt; chown isa.pere newfolder;
useradd -s /bin/bash -m isa; userdel isa; groupadd pere firma; passwd isa;
id isa; usermod -g pere ema; usermod -a -G firma ema;
sudo su -; su isa; sudo passwd;
nano text.sh; mcedit text; vi text.txt