Nagios/Nagiosql - Lab

Nagios toimib teenusena mälus. Ning

Nagiose konfigureerimine on päris keeruline. Konfigureerimise lihtsustamiseks on loodud erinevaid programmide pakette:

Nagios configuration Tools (Web frontends or GUI)

Moodulite installeerimine

Mugavaks Nagiose kasutamiseks on vaja installeerida järgmised moodulid:

Kontrollida kas vajalikud programmid on installeeritud süsteemi saab järgmiselt:

$ dpkg --get-selections | grep apache2
$ dpkg --get-selections | grep mysql-server
$ dpkg --get-selections | grep nagios
$ dpkg --get-selections | grep nagiosql
$ dpkg --get-selections | grep postfix

Kui huvitab informatsioon konkreetse paki kohta(näitex mysql-server):

$ dpkg -s mysql-server

HTTP server

Veebi serveriks kasutame apache2 pakki

$ apt-get update && apt-get install apache2

selleks et kontrollida kas apache läks käima, veebi browseris kirjuta http://localhost

Vaikimisi see peaks näitama midagi sellist

It Works!
Thi is the defaul web page for this server.
The web server software is running but no content has been added, yet.

Kui näed seda texti siis võib liikuda edasi.

MySQL ja phpMyAdmin veebi liides

NB! proovimiseks kasutame ühte ja sama parooli kõikide elementide puhul

Installime mysql serveri ja PHP My Administreerimis liidese mis bainditakse vaikimisi vastu localhosti.

$ apt-get install mysql-server phpmyadmin

NB! Installimise käigus sisestame õpetaja poolt pakutud mysql root kasutaja parooli.

Kui ei tea root kasutaja parooli(juhul kui keegi varem on seda sättinud) vaata kuidas see välja vahetada:

Set / Change / Reset the MySQL root password on Ubuntu Linux

Kontrollime phpmyadminni tööd, kui miskipärast ei toimi - kontrolli konfiguratsiooni faili soft lingi olemust. phpmyadmin.conf peab olema lingitud vastu phpmyadmin/apache.conf -i

root@ubu:/# ls -l /etc/apache2/conf.d/
total 16
-rw-r--r-- 1 root root 269 2011-09-06 21:34 charset
-rw-r--r-- 1 root root 3296 2011-09-06 21:34 localized-error-pages
lrwxrwxrwx 1 root root 25 2011-11-21 15:45 nagios3.conf -> /etc/nagios3/apache2.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 26 2009-06-14 16:06 nagiosql.conf -> ../../nagiosql/apache.conf
-rw-r--r-- 1 root root 143 2011-09-06 21:34 other-vhosts-access-log
lrwxrwxrwx 1 root root 28 2011-11-21 15:42 phpmyadmin.conf -> ../../phpmyadmin/apache.conf
-rw-r--r-- 1 root root 1424 2011-09-06 21:34 security

lingi puudumisel tekitame lingi:

$ ln /etc/phpmyadmin/apache.conf /etc/apache2/conf.d/phpmyadmin.conf

Ning restartdime http serveri:

$ service apache2 restart

Nagiosql ja nagios

Lisame uue repositooriumi ja installime sellelt nagiosql-i (vajadusel installitakse ka nagios, mysql-server, apache2/lighttp, postfix )
Peale seda käivitame nagiosql web installeri. Vaata ka ingliskeelset juhist: NagiosQL on Debian

Lisame järgmise swobspace repositooriumi faili /etc/apt/sources.list lõppu:

# -- debian.swobspace.net
deb http://debian.swobspace.net lenny main
deb-src http://debian.swobspace.net lenny main
Kui soovid installida sellest repositooriumist ainult NagiosQL-i sul on vaja luua Pin-Priority paki jaoks.
Tuleks luua katalogis /etc/apt/preferences.d/ uus fail nagiosql-pinpri-600:

$ touch /etc/apt/preferences.d/nagiosql-pinpri-600

Ja paigutada sinna järgmised read:

Package: *
Pin: origin debian.swobspace.net
Pin-Priority: 200

Package: nagiosql
Pin: origin debian.swobspace.net
Pin-Priority: 600

Kui antud repositooriumi key pole imporditud süsteemi siis tuleks see ta laadida alla ja importida:

$ wget http://www.swobspace.net/wob@swobspace.net.pub.asc -O- | apt-key add -

Nüüd saate installida NagiosQL-i:

$ apt-get update && apt-get install nagiosql

Kui näete selliseid vigu:

Errors where encountered while processing:
   nagios3-cgi
   nagios3

Proovige installida puuduvad pakid iseseisvalt käsuga:

$ apt-get install nagios3-cgi nagios3

Kui installimise käigus küsitaakse paroole vasta alati õpetaja poolt antud parool.
Postfixi installimisel vali "Internet site" ja nimeks pane oma nimi.

Nüüd tuleks kontrollida portaalidele liigipääsu võimalust kasutades sisestatud parooli logides browseriga sisse järgmistesse URL-idesse:

NB! Kui ei pääse mingisugusele loodud portaali leheküljele nagu http://localhost/nagios3, http://localhost/nagiosql, http://localhost/phpmyadmin, tuleks kontrollida /etc/apache2/conf.d katalogis kolme softlinki olemust käsuga:

$ ls -o /etc/apache2/conf.d
total 16
....
lrwxrwxrwx 1 root 25 2011-11-21 15:45 nagios3.conf -> /etc/nagios3/apache2.conf
lrwxrwxrwx 1 root 26 2009-06-14 16:06 nagiosql.conf -> ../../nagiosql/apache.conf
lrwxrwxrwx 1 root 28 2011-11-21 15:42 phpmyadmin.conf -> ../../phpmyadmin/apache.conf
....

Kui on puudu mõni nendest linkidest, tuleks kontrollida kas fail millele link peaks viitama eksisteerib ja kui on olemas siis luua link.
Näiteks nagiose ja nagiosqli jaoks oleks sellised käsud linkide tegemiseks:

$ ln -s /etc/nagios3/apache2.conf /etc/apache2/conf.d/nagios3.conf
$ ln -s /etc/nagiosql/apache.conf /etc/apache2/conf.d/nagiosql.conf

Nagiosql-i konfigureerimine

Aktiveerime Veebi Installatsiooni viizardi luues lubamis faili:

$ touch /usr/share/nagiosql/htdocs/install/ENABLE_INSTALLER

Käivitame browseris: http://localhost/nagiosql/install ja toimetame nagiosql-i installimise.
NB! paroolide sisestamise lehel pange linnuke "Sample config" real. !!!! Kui reinstallite siis pange linnukesed m]lemas kohas !!!

Peale installeerimist lülitame installeerimise "ENABLE_INSTALLER" välja kustutades vastavat faili:

$ rm -f /usr/share/nagiosql/htdocs/install/ENABLE_INSTALLER

Logi NagiosQL-i veebiliidesesse ja kontrolli määrangut menüüs Administration => Domains => localhost

Korrekteerime Nagiose konfiguratsiooni faili (/etc/nagios3/nagios.cfg), nii et NagiosQL saavutaks täjeliku kontrolli üle objektide. Selleks lisa selle faili algusesse selline rida:

cfg_dir=/etc/nagiosql/domains/localhost

Ja all pool Nagiose konfiguratsiooni failis kommenteerige välja kõik teised read mis algavad:

cfg_dir=
cfg_file=

Selleks pange trellid # rea algusesse

#cfg_dir=
#cfg_file=

Nüüd saate importida kõik vajalikud konfiguratsiooni failid nagiosql-i. Kopeerides vajalikud konfiguratsiooni failid katalogi /etc/nagios/import (arvates sinna ka failid mis asuvad katalogis /etc/nagios-plugins/config). Selleks loome katalogi /etc/nagios/import ja kopeerime sinna vajalikud/puuduvad failid.

$ mkdir /etc/nagios/import

Näiteks mysql.conf. Kopeerime mysql.cfg faili /etc/nagios-plugins/config katalogist import katalogi:

$ cp /etc/nagios-plugins/config/mysql.cfg /etc/nagios/import

või

$ cp /etc/nagios-plugins/config/*.cfg /etc/nagios/import

Nagiosql portaalis läheme menüüsse "Tools->Data import" ja kirjutame filter stringi: mysql või muu nagiose käsu ning vajutame luubile. Märgime mysql.cfg faili või muu vajaliku allolevas aknas ja vajutame lehe lõpus olevat nuppu "Import" positiivse resultaadi puhul alla tekivad imporditud käskude nimistu.

Ubuntu 11.04 ja 11.10 puhul on vaja korrekteeridya failide ja katalogide õigusi.
Muutke õigusi ja gruppi kuuluvust järgmistele failidele:

$ chgrp www-data /etc/nagios3/resource.cfg
$ chgrp -R www-data /var/lib/nagios3/spool
$ chmod 751
/var/lib/nagios3
$ chmod 770 /var/lib/nagios3/spool/checkresults

Pöördume menüüsse "Tools => Nagios Control" ja vajuta nuppudele nendes ridades "Write monitoring data", "Write additional data" ja "Check configuration files:"
Kui vigu on 0 siis proovime restartida käsureast nagios-e

$ service nagios3 restart

Kontrollime teenused töötavad

Kontrollime et teenused toimivad, kui ei toimi restardime vastavad applikatsioonid.

$ netstat -antp

Vaatame resultaadis kas on hõivatud vastavad pordid teenuste poolt: apache - 80, mysql - 3306, postfix - 25
J'rgmise k'suga kontrollime nagios3 protsessi mälus

$ ps ax| grep nagios3

Kontrollida saame vaadates netstati väljundit.

$ service nagios3 restart
$
service mysqld restart
$ service apache2 restart
$ service postfix restart

Kontrolliks logime sisse nagios portaali:

Logime portaalidesse

Käivitame linuxes web browseri ja pöördume aadressile: http://localhost/nagios3

Logime sisse nimega: nagiosadmin ja kokkulepitud parooliga ning kolame ringi.

Kui parool ei sobi, siis saad parooli maha võtta failis /etc/nagios3/htpasswd.users kus oleks vaja kustutada kõik sümbolid peale koolonit

$ cat /etc/nagios3/htpasswd.users
nagiosadmin:

Avame teises tabis lehekülje: http://localhost/nagiosql

logime sisse nimega: Admin ja kokkulepitud parooliga.

Teenuste ja hostide lisamine

Hostide ja teenuste muutmiseks ja lisamiseks läheme menüüdesse "Supervision->Hosts" ja "Supervision->Services" ja vajutame "Add" nupule.
Saab ka teha koopia olemasolevast hosti confist, selleks vastava hosti reas vajutame Function lüngas kahe lehe ikoonile.

Hosti lisamisel tuleb täita väljad mis on märgitud tärniga.
Abi iga punkti kohta saad vajutades küsimärgile tema taga.
Common setting
:

Host name - nimi (näidatakse Nagiose "Current status -> Hosts" ja "Current status -> Services" host lüngas)
Address - hosti IP aadress (Nagioses näidatakse hosti detailide lehel)
Description - Hosti olemuse seletus (Nagioses näidatakse hosti detailide lehel)
Check Command - tuleks valida hosti kontrollimis meetod (harilikult valime "check-host-alive")
Active - aktiveerib reegli, peab olema linnuke

Check settngs:

Max. check attempts - mitu korda kontrollime kui vastus ei ole OK (kiiruse mõttes paneme 2)
Retry interval - mitme minuti pörast kontrollime hosti kui ta ei ole OK (1)
Check interval - regulaarse kontrolli vaheline paus minutites (1)
Check period - vis aja raames kontroll sooritatakse (24 x 7)

Kui tahad teavitada hosti administraatorit siis vajadusel tuleks lisada vastav admin punktis "Alarming->Contact data" ja lisada järgmised andmed
Alarm settings:

Contacts - vajuta notepad ikoonile ja lisa/muuda hosti adminne keda teavitatakse
Contact groups - vajuta notepad ikoonile ja lisa/muuda hosti adminnide gruppe keda teavitatakse
Notification period - (24 x 7)
Notification interval - (60)
Notification enabled - (on)

NB! Peale muudatuste tgemist teeme järgmist:
Pöördume menüüsse "Tools => Nagios Control" ja vajutame nuppudele ridades
"Write monitoring data", "Write additional data" ja "Check configuration files:"
Kui vigu on 0 siis proovime restartida käsureast nagios-e
$ service nagios3 restart

Pluginate ja välis programmide kasutamise kohta loe järgmist:

Monitoring Windows Machines , How To Monitor Remote Windows Machine Using Nagios on Linux
PS! 64 bitise nsclient++ saab lehelt nsclient.org/nscp/downloads laadides alla ja installide windowsesse viimase *.msi versiooni.