Linux süsteemide võrgu probleemid ja nende lahendamine

Vaata ka:

Võrguprobleemid tekivad siis kui üks või mitu arvutit ei suuda suhelda võrgu teiste piirkondadega. Neid liigitatakse kolme gruppi.

Tüüpilised probleemid:

PS! Mõned probleemid võivad kohtuda erinevates probleemi tüüpides.

1. Kaabli probleemid (Füüsiline kiht)
 1. kaabel või ühendus kahe võrgu seadme vahel on liiga pikk.
 2. kaabel on vigastatud.
 3. kaabel on puruks tõmmatud.
 4. kaablis võib tekkida lühis juhtmete vahel.
 5. kahe arvuti ühendamisel (kaartide MDI-X puudumisel) kasutatakse otse juhet cross kaabli asemel.

Neid probleeme saab lahendada kaablitestriga millega saab kontrollida juhtmete ühendust ja jutmetevahelist lühist. Pikemate distantside jaoks on olemas spetsiaalsed testrid mis saavad leida ohtlike painitus punkte ja näidata signaali sumbuvust juhtmetes.

2. Võrgu seadme/pordi probleemid (Füüsiline/Ühenduse kiht)

 1. Võrgu kaartide ja võrguseadmete portide häälesused ei vasta üksteisele ühenduse piires, näiteks duplexi tüüp või andmeedastuse kiirus.
 2. Etherneti v õrguseadmed ja kommutaatorid kiirustega 10/100/1000 ei lülitu ümber korrektselt paaritatud seadme kiirusele. Valesti saadakse aru teise poole kiirustest.
 3. Võrguseade ei ühildu emaplaadiga, muude seadmetega, seadme tarkvaraga, draiveritega.

Neid probleeme saab lahendada võrguseadme testimis tarkvaraga ja loopback connektoriga. Füüsiliste parameetrite halvenemisel või pordi läbilöömisel saab seda testida eritest seadmetega või või seadme tootja poolt.

3. Ühendusskihi probleem (Ühenduskiht)

 1. Ühesuguse MAC aadressi kasutamine kollisiooni domeenis või võrgu segmendis.
 2. Switch-ide või hub-ide kinnikiilumine/droppimine tundmatute freimide edastamisel.
 3. Seadme MAC aadress omab broadcast aadressi (0xFFFFFFFFFFFF).
 4. Broadcast storming.
 5. Portidevaheline loopback ehk portide kokkuühendamine, põhjustab paketi tsüklilist retransleerimist ja seadme ülekoormust.
 6. Pordi automaatne väljalülitamine.
 7. Pordi MAC aadressite filtreerimine.
 8. Spanning tree probleem - tekib loopback läbi mitme seadme

4. Ruutimis probleem (Võrgu kiht)

 1. Default gateway seade on vale.
 2. Default gateway seade on vigane.
 3. Default gateway poole pöördutakse läbi vale interfeisi.
 4. Vaheruuteris on keelatud mingisugused ICMP tüübid, ei toimi ping icmp traceroute.
 5. Tsükliline ruuting - tekib loopback läbi mitme seadme. Paketid ei jõua sel juhul kohale.
 6. Vale routing või ruutingu interface.
 7. Asümmeetriline ruuting - paketid lähevat ühe ip võrgu kaudu välja ja teisi värgu kaudu tulevad tagasi.
 8. Paketid sisenevad interfeisi/porti liiga tihti.

5. Seansi probleem (Seanssi kiht)

 1. Port on automaatselt blokeeritud, skaneerimise või DOS-i tõttu.
 2. TCP/UDP pordid süsteemis ühendusteks otsa saanud.
 3. Teenuse port linuxis on juba hõivatud.
 4. Linuxu UDP traceroute ei toimi - välises firewall-is on keeladut UDP pordide diapasoon.

6. Nimelahenduse probleem

 1. Ei lahendu lokaalselt defineeritud nimed või nimi localhost
 2. Seadme häälestustes puuduvad nimeserverid
 3. Ei lahendu hosti lühinimi lokaalses domeenis
 4. Ei lahendu hosti nimi internetis

Lahendadatakse nimelahendus programmidega: nslookup ja dig. Kasuks tulevad ka ping ja nmap selleks et kontrollida juurdepääsu nimeserveritela ja nende UDP portidele. Tuleb sooritada erinevaid päringuid vastu kontrollitud nimeservereid.

7. Võrgu koormuse probleemid

 1. Võrgu hubis tekivad kollisioonid (suure koormuse puhul viib võrgukiiruse järk võrra aeglasemaks).
 2. Seadme häälestused piiravad sissetulevat või väljaminevat traafikut.
 3. Port ei suuda edastada rohkem pakette mingisuguses või mõlemas suunas.
 4. Seade ei suuda edastada läbi enda maksimumist suuremat hulka pakette.
 5. Ruuteri tüüpi seade kaotab/unustab TCP seansse, tekkib juhuslikult seanside kadu (firewall-i seansi tabeli ülekoormus).
 6. Switch tüüpi seade kaotab ühendusi (MAC tabeli ülekoormus)

8. Tarkvara probleemid

 1. Vigane tarkvara ei suuda korralikult seadistada võrgukaarti või seadet.
 2. Firewalli vale häälestus (MAC, IP filtrid)
 3. VPN tarkvara vale häälestus (eriti IPSEC puhul) või vigased parameetrid.
 4. Autentimise vead. Gruppi või Kasutaja vale nimi/parool. Kõlbmatu sertifikaat.

Lahendatakse driverite seadistamisega, lokaalsete ja välis firewall-ide ümberhäälestamisega.

9. Võrgu Identifikaatori - võrguaadressi kordus

 1. Sama MAC aadressi kasutamine lokaal võrgus
 2. Sama IP aadressi kasutamine

_______________

To troubleshoot network connectivity problems, follow these steps:

 1. Use the Ping or PathPing command-line tools to test basic connectivity. Use Ping to isolate network hardware problems and incompatible configurations. Use PathPing to detect packet loss over multiple-hop trips.
 2. Check the event logs for network-card-related entries or connectivity-related entries.
 3. Check whether the network adapter is on the supporting list of the Computer operating system.
 4. Check other computers that use the same default gateway that are plugged into the same hub or switch. If these computers do not experience network connectivity problems, the problem may be a faulty network adapter on one computer.
 5. Contact the vendor of each motherboard and update the BIOS of the boards to obtain the latest version.
 6. Check the network adapter and uplink hardware (hub or switch) for common settings. Make sure that all complementing network resources (network adapter, hub, and switch) are set to the same speed and duplex level.
 7. Manually set the network adapter of the computer that has connectivity problems to half-duplex and a lower speed.
 8. Swap the network cable between the failing system and the hub or switch.
 9. Replace the network adapter with a network adapter that has been tested and proven reliable. To do this, follow these steps:
  1. Remove the network adapter diagnostics program.
  2. Remove the network adapter in Network properties.
  3. Install the new network adapter.
 10. Run Network Monitor at the same time on both ends of the network connection. After you filter the traces on the addresses of the two systems, compare both traces to see if you can see the same traffic.

 

Solving Network Problems

 Objectives

After reading this chapter and completing the exercises, you will be able to:

Notes

Preventing Problems with Network-Management and Planning

The two ways to resolve network problems are: pre-emptive troubleshooting and troubleshooting. In a perfect world, we would be able to prevent problems before they occur (pre-emptive troubleshooting), however, network administrators often find themselves repairing problems that already exist (troubleshooting).

Backing Up Network Data

Setting Security Policies

Setting Hardware and Software Standards

Establishing Upgrade Guidelines

Maintaining Documentation.

Performing Pre-emptive Troubleshooting

Practicing Good Customer-Relation Skills

Using Network-Monitoring Utilities

Quick Quiz

Answer: Copy

Answer: baseline

Answer: MIB

Answer: False – it is very useful to document MAC addresses

 

Network Troubleshooting

Troubleshooting Methodology

Structured Approach

Using Special Tools

Network Support Resources

Common Troubleshooting Situations

Quick Quiz

Answer: set the priority, collect information, develop a list of possible causes, test each hypothesis to isolate the actual cause, and for each potential cause, attempt at least one solution

Answer: True

Answer: DVM, TDR, basic cable tester, advanced cable tester, oscilloscopes, network monitors, and protocol analyzers

Answer: Microsoft Knowledge Base