NFS (Network File System) labor.

Keskkond: Ubuntu linux

Abimaterjalid:  Võrgufailisüsteem (NFS), Ubintu NFS howto

Tähistused:
% tavalise kasutaja käsurida
# root kasutaja käsurida
Sinise värviga tähistame faili sisu
programmi väljund

NFS SERVERI OSA

Firewall Ports for NFS

Kui sul on sisselülitatud firewall siis sa pead avama järgmised pordid 32771, 111, 2049

NB! Täita root kasutaja õigustes

Kui pole installitud installime vajaliku tarkvara:
# apt-get install nfs-kernel-server
Restardime NFS serveri
# /etc/init.d/nfs-kernel-server restart

NB! Iga rühm kasutab lehe lõpus oma exporditavate katalogide nimed
Loome exporditavad katalogid failsüsteemis, näiteks
# mkdir /read /write

Muudame faili /etc/exports sisu:
/write 172.18.13.0/24(rw,insecure,no_root_squash,sync,no_subtree_check)
/read  172.18.13.0/24(ro,insecure,sync,no_subtree_check)

Kui muudad /etc/exports faili, kaivita:
# exportfs -a

Vadata exporditud kataloge saab nii:
# showmount -e
/read 172.18.13.0/24
/write 172.18.13.0/24

Paiguta mõlemasse katalogi paar faili mingi sisuga: fail1, fail2, fail3

 

NFS KLIENDI OSA

Täita enamasti kasutaja õigustes

Installime vajalikud pakid
% sudo apt-get install portmap nfs-common

% sudo /etc/init.d/portmap restart
võib olla ka % sudo /etc/init.d/nfs-common restart

Enne välise failsüsteemi monteerimist(ühendamist) on vaja luua katalogid mille külge monteerimine toimub.
Loome mount poindid kahe katalogi jaoks,

katalog /home/kasutaja/kir kirjutamiseks ja katalog /home/kasutaja/lug lugemiseks või
näiteks katalog /mnt/l lugemisek ja katalog /mnt/k lugemiseks:
% cd $HOME; mkdir lug kir

Moundime lugemis katalogi
% mount -t nfs 172.18.13.xxx:/read lug
% ls -l lug

-rwxr-xr-x 1 root mail 31 2011-03-01 09:26 fail1
-rwxr-xr-x 1 root mail 31 2011-03-01 09:26 fail2


Moundime kirjutamis katalogi
# mount -t nfs 172.18.13.xxx:/write kir
Vaatame sisu
# ls -l kir

-rwxr-xr-x 1 root mail 31 2011-03-01 09:26 fail3

Loome uue katalogi ja faili kaug failsysteemis.
# cd $HOME/kir mkdir folder1; touch newfile
# ls -l

-rwxr-xr-x 1 root mail 31 2011-03-01 09:26 fail3
drwxr-xr-x 2 429496729 mail 68 2011-03-01 09:28 folder1