NTP serveri labor


Vaata täpsemalt: Ubuntu Time, Time Synchronisation with NTP, NTP - How does it work

NTP serveri installimine ja konfigureerimine

$ sudo apt-get install ntp

Serveri häälestamiseks tuleb korrekteerida/konfigureerida fail /etc/ntp.conf, allpool on toodud parameetrite seletused.

# Määratakse vaikimisi juurdepääsu reegel: ei luba kellegi muuta teenuse parameetreid
restrict default notrust nomodify
# Lokaalset allikat kasutame kui puudub juurdepääs välisele serverile.
# Lubame sünkida kella vastu lokaalset kella allikat
server 127.127.1.1
# määrame lokaalsele allikale kauguse parameetrid(täpsuse)
fudge 127.127.1.1 stratum 8 refid NIST
# Lisa kohalik kella allikas
server 81.20.144.33
# Väline kella allikas ntp klaster loadbalanseriga
server 0.ubuntu.pool.ntp.org
server 1.ubuntu.pool.ntp.org
server 2.ubuntu.pool.ntp.org
# Väline kella allikas
server ntp.ubuntu.com
# Klientide õigused juurdepääsuks serverile
# localhost-ist
restrict 127.0.0.1
# lokaal võrgust
restrict 172.21.0.0 mask 255.255.0.0 nomodif

On ka võimalus sünkida kliente broadcast või multicast teavitustega selleks tulem lahti kommenteerida vastavad read ja lugeda manuali.
# Lubame serveril broadkastida kellaaega lokaal võrgus
#broadcast 172.21.255.255
#disable auth
#broadcastclient
# VÕI
# Lubame serveril multicastiga kellaaega lokaal võrgus
#multicast 172.21.255.255

Parameetrite jõustumiseks tuleb restartida teenus.

# service ntp restart

Kontrollime mis serveritega meil õnnestus ühenduda. Vastuses nad märgitakse tärniga. (-n non DNS resolving).
# ntpq -pn

Sünkroniseerime linuxi süsteemi kella vastu etteantud NTP serverit:

# service ntp stop
# ntpdate -dv 172.21.6.250
# service ntp start