Proxy serverid

http://et.wikipedia.org/wiki/Proksi
http://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_server

proxy, proksi, puhverserver
Välisliiklust vahendav tulemüüri komponent. Kui kasutaja veebilehitseja pöördub tulemüüriga kaitstud veebiserveri poole, siis proksi asub veebilehitseja ja selle veebiserveri vahel. Ta püüab kinni veebiserverile saadetud päringud ja kontrollib, kas ta saab neile päringuile ise vastata. Kui mitte, siis edastab proksi päringu veebiserverile.

Prokside kasutamisel on 2 peamist eesmärki:

·     Proksid võimaldavad suurendada võrgu efektiivsust, näiteks siis, kui ühtesid ja samu veebilehti nõuab terve hulk kasutajaid. Proksi salvestab kõik teatud aja vältel saabunud päringud ja ka päris-serverist leitud vastused. Kui järjekordne külastaja soovib mõnda veebilehekülge, mida oli juba varem nõutud ja mis on salvestatud proksisse, saadab viimane kohe vastuse, ilma et oleks vaja pöörduda päris-serveri poole (see võiks olla üsna aega nõudev operatsioon). Proksiserverid asuvad sageli samas võrgus, kus kasutajad ja seetõttu toimub suhtlemine kasutaja ja proksi vahel palju kiiremini. Tüüpilised proksid suudavad teenindada sadu või isegi tuhandeid kasutajaid

Proksid võimaldavad päringuid filtreerida. Näiteks võib firma oma töötajatel ära keelata teatud veebisaitide või uudisgruppide külastamise

Proxy on vahendaja-server, mis istub kliendi arvutis töötava rakenduse (näiteks veebi brauser) ja 'päris' serveri vahel. Proxy töötleb kõik kliendi poolt tulnud päringud ja teeb kindlaks mida nendega teha. Kui kliendi päringus ei leidu kindlaid proxy serverile antud käske, suunatakse see edasi 'õigetesse' serveritesse.

Sisuliselt on olemas kahte tüüpi proxy servereid: ühed tegelevad ainult pakettide edastamisega (lihtsalt proxy), teised aga edastamisega ning info salvestamisega (cache/proxy).

Proxy serveritel on kaks peamist eesmärki:

Parandada kiirust. Proxyd suudavad oluliselt parandada "tema taga" olevate klientide päringute kiiruseid. Nimelt salvestab proxy server kõikide päringute vastuseid endas määratud ajaks. Oletame, et meil kaks kasutajat: X ja Y. Kasutaja X teeb internetti läbi proxy serveri päringu Page1 leidmiseks, see leht salvestatakse proxy serveris ja edastatakse tagasi kasutajale X. Nüüd mingi aeg hiljem sooritab kasutaja Y analoogse päringu Page1 leidmiseks. Selle asemel, et kasutaja Y jaoks seda lehte uuesti tõmmata, annab proxy talle lehe, mida kasutaja X oli juba külastanud. Seega väheneb oluliselt lehe laadimisaeg.

Proxy serverid suudavad toetada sadu tuhandeid kasutajaid.

Pakettide filtreerimine. Firmajuhid saavad proxy kaudu näiteks teha ligipääsmatuks oma töölistele teatud veebilehed.

Ühtlasi aitavad proxy serverid läbi pääseda tulemüüridest - sellisel juhul käivitatakse proxy server arvutil, millel on juurdepääs nii privaatvõrgus olevasse serverisse kui ka avalikus võrgus olevasse arvutisse.

                  A ----- B ----- C

Oletame näiteks, et kuigi füüsilised ühendused on olemas, puudub arvutist A juurdepääs arvutile C. Küll aga on arvutist B olemas juurdepääs mõlemasse nimetatud arvutisse. Sellisel juhul saadab A päringu proxy serverile arvutis B, mis vahendab infot arvutist C.