Piirangud Linux süsteemides

Mitme kasutaja turavalise toimimise tagamiseks linux omab erinevaid meetemeid.

Quotad

Kasutatav kasutaja või kasutajate gruppi poolt kõvaketta ruumala(Disk quota) saab olla piiratud süsteemselt.
Enne quotade rakendamist partatsioon peab olema monteeritud eri parameetritega.
Käsud mis saavad olla kasutatud on järgmised:

If you want to manage quotas with graphical webinterface you need to install quota webmin module and webmin itself if not present.