NAS Laborid

Labor: Kahest 4GB kettast luua kettamassiiv RAID1(mirror/peegel) formaadiga UFS ja jagada katalog üle võrgu.

Keskkond: VirtualBox

Vajalikud materialid: FreeNAS, FreeNAS® in a Virtual Environment, FreeNAS user guide, Howto made RAID1 on FreeNAS

Tulemus: Luua RAID1 massiiv, formateerida UFS failisüsteemiga. Luua loodud pinnal katalog, lisada võrgupoolne kasutaja sellele katalogile, määrata juurdepääsu õigused. Jagada katalog võrgu kaudu Windows8 kliendile. Näidata Windows8-as külge monteeritud võrguketas.

 1. Loome BSD tüüpi virtual masinas sõltuvalt imagi tüübist FreeBSD (32 bit) või (64 bit), 1024MB RAM, 4GB HD
 2. Muudame võrgukaardi režiimi Bridge ja lisame virtalmasinale 2 virtaalset ketast suusrusega 4 GB iga üks.
 3. Laadida alla ja installeerida viimane FreeNAS versioon
 4. Käivitada ja oodata laadimise lõppu, ekraanile tekib IP aadress mille poole saab pöörduda browserist veebilidees juht paneeli poole.
 5. Logida sisse portaali
 6. Kui tekisisd arusaamatused uuri konsool ekraani

 7. Kettad on vaja monteerida FreeNASile külge luua RAID pind, loodud pinnal luua UFS tüüpi failisüsteem ja jagada võrgus naaberarvutile see pind CIFS(SMB) protokolliga.
 8. Kettal on vaja luua katalog vajalike õigustega
 9. Luua kasutaja võrgu protokolliga jagatud andmetele juurdepääsemiseks.
 10. Monteerida võrguketas Windows8-le.

Лаба: Создать из двух 4GB дисков RAID1(mirror) массив с форматом UFS, расшарить каталог по протоколу CIFS.

 1. Создадим виртуальную машину типа BSD и в зависимости от скаченного имиджа FreeBSD (32 bit) или (64 bit), 1024MB RAM, 4GB HD
 2. Изменим режим сетевой карты на Bridge и добавим в неё 2 виртуальных диска размером по 4GB
 3. Скачать и установить FreeNAS последней версии в виртуальной машине
 4. Запустить и дождаться загрузки, на экране появиться IP адрес по которому можно обратиться через WEB интерфейс к панели настроек.
 5. Зайти на портал настроек и обратиться к соответствующим нижележащим инструкциям.
 6. Если возникли проблемы и не понятки то смотри на консольный экран

 7. В нашем случае требуется создать дисковый массив RAID1 и форматом UFS
 8. Примонтировать к FreeNAS системе и расшарить по сети методом CIFS(SMB).
 9. На диске нужно содать каталог с правами и расшарить его
 10. Создать пользователя для внешнего доступа к расшаренным данным
 11. Подмонтировать сетевой диск к Windows8

Lisa laborid ja materialid/Дополнительные лабы и материалы: