Backup systems

Andmete varundamine ehk andmevarundus (backup) on andmetest varukoopiate tegemine, et võimaldada andmete taastamist arvutites ja -süsteemides.

Soovitatakse teha tähtsatest andmetest koopiad välisele andmekandjale, mis ei ole seotud originaalandmeid sisaldava arvutiga.Varundusega on võimalik ära hoida andmekadusid, mis võivad esile kerkida arvuti suuremate tõrgete korral. Olulisteks andmekadude põhjustajateks on viirused, kõvaketaste rikked või andmete ekslik kustutamine inimeste endi poolt. Andmete varundamine varieerub üsna keerulistest kuni lihtsate varundusteni. Andmeid oleks soovitatav varundada ka isikutel, kellel ei ole vaja säilitada üksnes finantsdokumente, vaid ka tavakasutajatel, kelle peamine eesmärk on säilitada oma fotogaleriid ja videomälestused. Tavakasutajale piisab lihtsamatest andmete varundamise viisidest, need pole ka eriti kulukad. Varundamiseks on palju programme, mida on võimalik internetist alla laadida. Varundamise puhul on vajalik eelnevalt selgeks teha, millised failid on vajalikud ning kas on tarvis teha täielik süsteemi varundus või piisab osalisest andmete varundamisest. 

Резервное копирование (англ. backup copy) — процесс создания копии данных на носителе (жёстком диске, дискете и т. д.), предназначенном для восстановления данных в оригинальном или новом месте их расположения в случае их повреждения или разрушения. Резервное копирование необходимо для возможности быстрого и недорогого восстановления информации (документов, программ, настроек и т. д.) в случае утери рабочей копии информации по какой-либо причине. Кроме этого решаются смежные проблемы: Передача данных и работа с общими документами

Список ПО для резервного копирования