NetBoot lab

Remote debian7 install

Keskkond: VirtualBox
Image fail: debian7-gui.ova

Ülesanne:

Valmistada ette võrgu kaudu laadimiseks linukse keskkond ubuntu serveris.
Laadida ettevalmistatud linux võrgu kaudu teise virtual masinasse.

Enne labori sooritamist pead uurima võrgu buutimist.

Read more on https://wiki.debian.org/PXEBootInstall

Enable eth1 on intnet switch Fix IP for eth1 in /etc/network/interfaces adding next

auto eth1
iface eth1 inet static
  address 192.168.1.50
  netmask 255.255.255.0

 

Install dnsmasq and debian remote installer package

# apt-get install dnsmasq debian-installer-7.0-netboot-i386

Edit /etc/dnsmasq.conf, remove all and add only this lines

interface=eth1
dhcp-range=192.168.1.10,192.168.1.100,255.255.255.0,12h
dhcp-boot=pxelinux.0
tftp-root=/usr/lib/debian-installer/images/7.0/i386/text
enable-tftp

# reboot

На клиентской машине сетевой интерфейс соединяем с "internal" network
Запускаем клиентскую машину и при загрузке жмем F12, затем

______________________________________________________________________

Vana versioon

NB! enam ei toimi

Valmistame katalogid ja imagid serveril
Подготавливаем папки и образы на сервере:

# sudo -s
# mkdir /var/lib/tftpboot
# cd /var/lib/tftpboot
# wget http://ftp.estpak.ee/debian/dists/stable/main/installer-i386/20110106%2bb1/images/netboot/debian-installer/i386/pxelinux.0
# wget http://ftp.estpak.ee/debian/dists/stable/main/installer-i386/20110106%2bb1/images/netboot/debian-installer/i386/linux
# wget http://ftp.estpak.ee/debian/dists/stable/main/installer-i386/20110106%2bb1/images/netboot/debian-installer/i386/initrd.gz
# mkdir pxelinux.cfg

Redigeerime pxe konfiguratsiooni faili:
Пишем и сохраняем файл конфигурации:

# nano pxelinuxcfg/default

DEFAULT linux initrd=initrd.gz nfsroot=192.168.1.50:/tftpboot i ip=dhcp rw

Häälestame dnsmasq serveri
Настраиваем dnsmasq

# apt-get install dnsmasq
# nano /etc/dnsmasq.conf

# IP diapasoon (Диапазон ip)
dhcp-range=192.168.1.10,192.168.1.100,12h
# Määrame mida hakkame laadima (Указываем что грузить)
dhcp_boot=pxelinux.0
# Lülitame sisse sisseehitatud tftp serveri (Включаем встроенный tftp сервер)
enable-tfpt
# Määrame vaikimisi katalogi (Указываем директорию по умолчанию)
tftp-root=/var/lib/tftpboot

Restardime teenuse:

# service dnsmasq restart

# ifconfig eth1 192.168.1.50 netmask 255.255.255.0

На клиентской машине сетевой интерфейс соединяем с "internal" network
Запускаем клиентскую машину и при загрузке жмем F12, затем L