CCProxy Lab

Labori töö sisu :
Суть лабораторной:

Eelnevad tegevused:
Предварительные действия:

 1. Lae alla ccproxy 14 päevane proovi versioon (lubatud 3 kasutajat)
 2. Lae alla kasutamis juhend CCProxy PDF User Manual (vajadusel otsi üles nende lehel)
 3. Installi vajadusel firefox ja chrome veebilehitsejad
 1. Загрузи и проинсталлируй ccproxy 14 дневную версию (разрешено 3 пользователя
 2. Загрузи и сохрани руководство пользователя CCProxy PDF User Manual (при необходимости поищи на странице производителя)
 3. Проинсталлируй по необходимости браузеры firefox и chrome

Lugege läbi ja proovige esimene kiir häälestus CCProxy Quick Start asendades aadressi 192.168.0.2 teie arvuti IP aadressiga läbi mille te pääsete internetti.
Vastuseid saab leida nende WIKI lehelt
Прочитайте и протестируйте быструю настройку CCProxy Quick Start заменив адрес 192.168.0.2 на IPвашего компютера через который попадаете в интернет. Ответы на возникающие вопросы могут быть найдены на их страничке WIKI

NB! Ärge häälestage kõik võimalikud veebilehitsejad korraga kasutama proxit, juurdepääsu piiramisel võite interneti abist ilma jääda!
NB! Не настраивайте все браузеры сразу на пользование прокси сервером, при ошибках настройки вы ограничите себе доступ в интернет!

Vaikimisi proxy serveri pordiks on määratud port 808.
По умолчанию в программе порт прокси сервера 808.

Pöörduge oma masina veebilehitsejast proxy poole kasutades teie arvuti kooliklassi IP aadressit.
Обратитесь из браузера своего устройства(компютера/мобильника) к прокси, используя для вашего устройства адреса текущего класса в котором находитесь.

Reeglites lubada proxy serverile ligi kasutaja klassi IP aadressitelt.
В правилах разрешите обращаться к прокси серверу с адресов текущего класса.

Samm haaval(iga sammu puhul kontrollida tulemust) häälestada välja järgmine funktsionaalsus:

 1. määrame proxy serveri veebi pordiks 8080, muudamme browseri häälestuses proxy serveri pordi 8080-ks, ja kontrollime interneti juurdepääsu
 2. loome kasutaja "totu" parooliga "123456" kes saab pöörduda kõikide klassi ip aadressidelt(nt. 172.18.14.1-172.18.14.253) ja lubame tal juurdepääs ainult domeenile delfi.ee ja epl.ee
 3. loome kasutaja "anne" parooliga "qwerty" kes pöördub kogu internetist(suva aadressilt) kasutades ip aadressit 0.0.0.0 ja keelame tal juurdepääsu domeenile delfi.ee ja epl.ee, teised peavad olema kättesaadavad
 4. piirame kasutaja anne kiirust allalaadimisel 100 kbit/sek ja üleslaadimisel 50 kbit/sek
 5. aja reeglite järgi piiramine: piirame tänase päeva kuni õpetajale näitamise momendini.
 6. proxy serveri kasutuse logimine

Пошагово(после каждого изменения проверяйте результат) настройте следующую функциональность:

 1. настройте портом прокси сервера порт 8080, в браузере измените в настройках прокси порт на 8080 и проверьте доступ в интернет
 2. создайте пользователя "totu"с паролём "123456", который может обратиться с любого адреса текущего класса (пример 172.18.14.1-172.18.14.253) и разрешим ему доступ только к доменам delfi.ee и epl.ee
 3. создайте пользователя "anne"с паролём "qwerty", который может обратиться с любого интернет адреса используя запись 0.0.0.0 и запретим ему доступ к доменам delfi.ee ja epl.ee, остальные ресурсы интернета ему должны быть доступны
 4. ограничим пользователю "anne" скорость скачки(загрузки) данных до 100 кбайт/сек и скорость закачки до 50 кбайт/сек
 5. ограничение по времени: ограничим время доступа в интернет до момента показа учителю(поменять ограничение по просьбе учителя)
 6. при настройках используйте лог прокси сервера для определения проходящих пакетов и доступов
 7. предьявите учителю лог прокси сервера с последними данными

Naabri juurdepääsu häälestamine.
Настройка доступа соседу.

 1. Lisame 1-le naabrile kasutaja nime parooliga ja lubame tema IP-lt juurdepääsu
 2. Lisame 2-le naabrile teise kasutaja nime parooliga ja lubame tema IP-lt juurdepääsu
 1. Добавим 1-му соседу имя и пароль для доступа в инет через прокси только с его IP адреса
 2. Добавим 2-му соседу иное имя и пароль для доступа в инет через прокси только с его IP адреса

Oma veebilehitsejate häälestamine läbi naabri proxy serveri.
Настройка своего браузера через прокси соседа.

 1. Mozilla häälestamine läbi 1-se naabri IP, pordi ja kasutaja autentimisega
 2. Edge brouseri häälestamine läbi 2-se naabri IP, pordi ja kasutaja autentimisega
 1. Firefox настроить через соседа номер 1 на его IP, портом и его пользователем
 2. Edge настроить через соседа номер 2 на его IP, портом и его пользователем

NB!! Peale näitamist õpetajale taasta proxy häälestused kasutatud brauserites!!!
NB!! После сдачи работы учителю, проверь свою отметку в журнале и восстанови настройки прокси сервера по умолчания во всех браузерах!!!