PHP/MySql eksami küsimused.

 1. PHP-s kasutatavad andmetüübid ja arvsüsteemid, muutujate ja konstandite kasutamise reeglid. Funktsioon define() ja defined(). Kasutus näited.
 2. Muutujate tüüpide teisendamine. Tüübimuutmine operaatorite kasutamisel. PHP muutujate nähtavus blokides, funktsioonides jne. Kasutus näited.
 3. Mis on massiiv, element, indeks. Massiivi loomine, algväärtustamine, elementide lisamine, muutmine ja muud manipulatsioonid. Kasutus näited.
 4. Mis on mitmemõõtmeline massiiv, elemendid, indeksid. Massiivi loomine, algväärtustamine, elementide lisamine, muutmine ja muud manipulatsioonid. Kasutus näited.
 5. Mis on assotsiatiivne massiiv, elemendid ja võtmed. Massiivi loomine, algväärtustamine, elementide lisamine, muutmine ja muud manipulatsioonid. Kasutus näited.
 6. Kasutatavad PHP-s operaatorid, nende prioriteet ja assotsiatiivsus. Kasutus näited.
 7. Manipuleerimine stringidega, erisümbolid ja sümbol jadad, stringide teisendus. Kasutus näited.
 8. Operaatorid  + - * / % ja matemaatilised funktsioonid. Kasutus näited.
 9. Boolean muutujad, loogilised ja võrdlemis operaatorid juhtkonstruktsioonides && || == ===. Kasutus näited.
 10. Omistamine ja omistamise tehteoperaatorid. Kasutus näited.
 11. Opereerimine bittidega  & | ^ << >> . Kasutus näited.
 12. Kuidas kasutada IF ELSE operaatorit. Kasutus näited.
 13. Kuidas kasutada WHILE ja DO WHILE  operaatorit. Kasutus näited.
 14. Kuidas kasutada FOREACH  operaatorit. Tavalise ja assotsiatiivse assiivi elementide töötlus. Kasutus näited.
 15. Kuidas kasutada SWITCH, CASE, BREAK operaatorit. Kasutus näited.
 16. Kuidas kasutada FOR, BREAK ja CONTINUE  operaatoreid. Kasutus näited.
 17. Funktsioonide mõiste, prameetrid, tagastatav väärtus ja kasutamise reeglid. Kasutus näited.
 18. Milleks ja kuidas kasutatakse lisatavaid faile ja funktsioonide kogumeid (include, require). Kasutus näited.
 19. Vormide töötlemise põhimõte. URL-i ehitus. Muutujate edastus, nähtamatud muutujad ... (GET, POST). Kasutus näited.
 20. Erimassiivide mõte ja kasutus. GET, POST, SERVER, SESSION, ENV. Kasutus näited ja väljastatavad andmed.
 21. Massiivi elementide töötlemis funktsioonid. Nähtamatu kursor.
 22. Faili mõiste. Funktsioonid failidega opereerimiseks. Kasutus näited.
 23. Katalogi mõiste. Funktsioonid kataloogidega opereerimiseks. Kasutus näited.
 24. Mysql andmebaasidega töötavad funktsioonid. Kasutus näited.
 25. e-maili saatmine. Kasutus näited.
 26. Autentimise tüübid. Kasutus näited.
 27. Sessioonid ja Cookie-d. Kasutus näited.