Liht klastri alus, ilma teenusteta, 2 noodiga ja ühe sql lisa noodiga.

Baas image

Valmistame ette linux Baas image miinimum tarkvaraga linuxil.
Importige Debian7 võrgukettalt \\mick\Avalik\B315\00 virtual masinad\Debian7.ova
NB! Muutke MAC aadress enne käivitamist!!!
Käivitage linux ja uuendage tema tarkvara
# apt-get update; apt-get upgrade; apt-get install mc
Installimise käigus küsitakse erinevaid küsimusi:

  1. aknas tekst muudatuste kohta, loe läbi ja vajuta q,
  2. aknas on OK - vajuta Enter,
  3. Aknas on grub, tuleb valida kuhu paigutada bootloader. Vali ülemine(/dev/sda) ja vajuta tühik et tekiks tärn, siis Enter

restartige ja kontrollige et linux laeks ennast üles, ja shutdownige masin
# poweroff

!! BAAS Image on valmis. Seda ei käivitata, see peab olema väljalülitatud.

Abimaterjal: Debian_Lenny_HowTo, http://www.linuz.in/?p=356t

Hostid ja nimed

Baas imagi baasil luua linked kloonid muudetud MAC aadressitega

  1. VBoxi nimi - deb7-nd1, debiani hostname - nd1
  2. VBoxi nimi - deb7-nd2, debiani hostname - nd2
  3. VBoxi nimi - deb7-sql, debiani hostname - sql

Iga arvuti saab oma IP, pange kirja(jätke meelde)
Õpetaja klastri IP-d meie võrgus on lõpuga: virt-107,nd1-53,nd2-48,sql-93

-- Nimeta kõik hostid ringi lühinimedeks.
-- Hosti nime vahetuseks linuxis muuda nimi failis /etc/hostname ja restardi testiks linux,
-- peale bootimist näed selle hosti nime login promptis.

WINDOWS hosts faili lõppu (c:\Windiws\system32\Drivers\etc\hosts)
-- lisage järgmised adapteeritud teie klastri noodide IP-dele text:
172.18.11.XX nd1
172.18.11.YY nd2
172.18.11.ZZ sql

-- Kontrollige et te saate pingida windosest neid sisselülitatud servereid
> ping nd1
> ping nd2
> ping sql

...
-- LINUXite igas noodis lisa /etc/hosts faili lõppu adapteeritud teie klastri noodide IP-dele järgnev text:
172.18.11.XXX nd1
172.18.11.YYY nd2
172.18.11.ZZZ sql

...
Kus XXX, YYY ja ZZZ on vastavalt nd1, nd2 ja sql serverite IP viimane number.
-- Kontrollige et te saate pingida üksteist noodide vahel risti-rästi
root@nd2:~# ping nd1
root@nd2:~# ping nd2
root@nd1:~# ping nd2
root@nd1:~# ping nd1
root@nd2:~# ping sql


Noodides nd1 ja nd2 installime ja konfigureerime tarkvara
Lihtsakamaks copy-paste meetodiks logige sisse serveritesse kasutades programmi putty
# apt-get install pacemaker

Võtmed ja klastri tarkvara konfiguratsioon

-- Logige sisse VBoxi consoolist esimesse noodi ja genereerige ühes noodis võti, vajutades juhuslike klahve seni kuni
-- kirjutab "Writing corosync key to ...."
root@nd1:~# corosync-keygen
-- Kopeerige võti esimesest noodist teise kasutades SecureCoPy programmi
root@nd1:~# scp /etc/corosync/authkey nd2:/etc/corosync/

-- Kõikidel klastri noodidel muudame võtmefaili poole pöördumis õigused
-- nii et pöörduda saaks ainult root
nd1~# chmod 400 /etc/corosync/authkey
nd2~# chmod 400 /etc/corosync/authkey

-- Muudame konfiguratsiooni failis vastavalt teie nd1 ja nd2 IP-dele
-- /etc/corosync/corosync.conf, asendades totem{} blokide vahelist teksti

totem {
    version: 2
    token: 3000
    token_retransmits_before_loss_const: 10
    join: 60
    consensus: 3600
    vsftype: none
    max_messages: 20
    clear_node_high_bit: yes
    secauth: off
    threads: 0
    rrp_mode: none
    interface {
              # The following values need to be set based on your environment
              member {
                           memberaddr: 172.18.11.XXX
              }
              member {
                          memberaddr: 172.18.11.YYY
              }
              ringnumber: 0
              bindnetaddr: 172.18.11.0
              mcastport: 5405
    }
transport: udpu
}

Kus
172.18.11. on kohaliku võrgu aadress (oletame C klassi)
XXX, YYY on vastavalt nd1, nd2 serverite IP viimane number.

Lubada vaikimisi Corosync init script startimine. Selleks asendage START=no sellega START=yes failis /etc/default/corosync

-- Stardime või restardime corosync teenuse mõlemal noodil
root@nd1:~# /etc/init.d/corosync start
root@nd2:~# /etc/init.d/corosync start

Kontroll

-- Kontrollime kas port 5405 on hõivatud corosync programmi poolt mõlemas nodis
-- Õpetaja noodides on nii:
root@nd2:~# netstat -anup|grep 5405
udp 0 0 172.18.11.48:5405 0.0.0.0:* 2731/corosync
root@nd1:~# netstat -anup|grep 5405
udp 0 0 172.18.11.53:5405 0.0.0.0:* 2731/corosync

-- Kontrollime mõlema noodi peal klastri seisu
root@nd2:~# crm_mon -1
============
Last updated: Fri Feb 19 12:50:30 2016
Last change: Fri Feb 19 12:42:55 2016 via crmd on nd1
Stack: openais
Current DC: nd1 - partition with quorum
Version: 1.1.7-ee0730e13d124c3d58f00016c3376a1de5323cff
2 Nodes configured, 2 expected votes
0 Resources configured.
============

Online: [ nd2 nd1 ]

-- On näha et mõlemad noodid on korras ja näevad üksteist
-- Aktiivseks noodiks loetakse minu puhul: nd1 - partition with quorum
-- Kuid ressursid pole veel konfigureeritud
--------------------

-- Vigade otsimine:

-- Removige ja installige uuesti klasteriseerimise pakid peale
# apt-get purge corosync
# apt-get install corosync pacemaker

-- Kustutage cache failid /var/lib/corosync katalogis
-- Genereerige uuesti võti ja suunake ta teise serverisse

 

Material uurimiseks: http://veeremaa.tpt.edu.ee/cluster/lab1/veebiklaster.html