PS05 võrgueksami tüüpülesanded.

1. FTP kliendi seanside pakettide uurimine snifferiga. Istallida sniffer ethereal ja winpcap. FTP serveriks php.tpt.edu.ee login gauke ja pass TjU593. Käsureast ftp programmiga logida serverisse ja kuvada katalogi sisu. Näidata seanssi dialoogi snifferis.

2. HTTP kliendi seanside pakettide uurimine snifferiga. Istallida sniffer ethereal ja winpcap, suva ftp ja sftp klient winscp. HTTP serveriks php.tpt.edu.ee login gauke ja pass TjU593. HTTP uurimiseks vaba valik. Kasutada autentimist saada kätte seansi login ja parool.

3. POP3 kliendi seanside pakettide uurimine snifferiga. Istallida sniffer ethereal ja winpcap. POP3 serveriks php.tpt.edu.ee login gauke ja pass TjU593. Mozilla mailis luua POP3 account kasutaja jaoks. Posti kättesaamisel tuvastada seansi login ja parool.

4. SMTP seanside pakettide uurimine snifferiga. Istallida sniffer ethereal ja winpcap. SMTP serveriks php.tpt.edu.ee login gauke ja pass TjU593. Outlook Expressis luua POP3 account kasutaja jaoks. Leida ja näidata kirja saatmise paketid.

5. FTP ja SFTP kliendi seanside pakettide uurimine snifferiga. Istallida sniffer ethereal ja winpcap, suva ftp ja sftp klient winscp. Serveriks php.tpt.edu.ee login gauke ja pass TjU593. Kasutada autentimist saada kätte seansi login ja parool, tõestada et sftp ja puhul info on kättesaamatu.

6. HTTP ja HTTPS kliendi seanside pakettide uurimine snifferiga. Istallida sniffer ethereal ja winpcap. Serveriks php.tpt.edu.ee login gauke ja pass TjU593. FTP uurimiseks vaba valik. Kasutada autentimist saada kätte seansi login ja parool, tõestada et https puhul info on kättesaamatu.

7. RDP seanside pakettide uurimine snifferiga. Istallida sniffer ethereal ja winpcap. Serveriks naaber Server2003. Luua serveris kasutaja andrus administraatori õigustega, määrata parool Jube925 ja lubada tal kasutada remote desktopi. Luua ühendus. Uurida snifferiga autentimist ja infoliiklust peale autentimist.

8. IMAP kliendi seanside pakettide uurimine snifferiga. Istallida sniffer ethereal ja winpcap. IMAP serveriks php.tpt.edu.ee login gauke ja pass TjU593. Luua Outlook Expressis IMAP account selle kasutaja jaoks. Saata mail ja kättesaamisel jäädvustada infovahetus paketid snifferiga. Näidata protokolli dialog.

9. Installida ja käivitada terminal server operatsioon süsteemis Server2003, luua serveris kasutaja mati terminal serveri kasutus õigustega, rdp kliendiga luua naaber arvutist seans serveriga ja näidata serveri desktop.

10. Tuvastada IP või nime järgi ja säilitada faili kõikide klassi arvutite MAC aadressid.

11. Kasutades linuxes programmi nmap skaneerida ja tuvastada kõik pordid serveris php.tpt.edu.ee jäädvustades resultaadi faili /root/phax.tpt.nmap.

12. Leida mitu ja missugused nimeserverid vastutavad domeeni .de eest, mitu ja missugused mailiserverid toimivad maili serveritena domeenis mail.ru

13. Telnet kliendi seansi pakettide uurimine snifferiga. Windows masinas istallida sniffer ethereal ja winpcap. Linux masinas installida ja käivitada telnet server. Kasutades telnet autentimist windows käsureast proovida saada kätte seansi login ja parool.

14. DNS kliendi seanside pakettide uurimine snifferiga. Istallida sniffer ethereal ja winpcap. DNS serveriks green.tpt.edu.ee. Saata päringud nslookup programmst. Näidata sniffitud paketides SOA ja MX kirje päringuid infonet.ee domeeni suhtes.

15. DNS kliendi seanside pakettide uurimine snifferiga. Istallida sniffer ethereal ja winpcap. DNS serveriks ns.eenet.ee. Saata päringud nslookup programmst. Näidata sniffitud paketides NS ja A kirje päringuid tpt.edu.ee domeeni suhtes.

16. Uudiste grupi kasutus. Häälestada Mozilla meilis account uudistegruppi serveris news.uninet.ee selle kasutaja gauke@php.tpt.edu.ee kasutaja jaoks. Tellida kõik füüsikaga uudised. Näidata kättesaadud uudised.

17. Kasutades COM porte ühendada oma vahel kaks windows arvutit, mõlemal arvutil sharida välja mõni katalog ja näidata juurdepääsu mõlema arvuti failide poole.

18. Teha pööratud kaabel ja ühendada oma vahel kaks windows arvutit, mõlemal arvutil sharida välja mõni katalog ja näidata juurdepääsu mõlema arvuti failide poole.

19. Installida Server2003-s POP3/SMTP server. Kontrollida posti kättesaamine naaber arvutist.

20. Maili kogumine Fedora linukses. Kasutades programmi fetchmail korjata kokku mailid kasutajale „andres“ serverist php.tpt.edu.ee akkountidest, login: gauke pass: TjU593, login: viga1 pass: koorik, login: viga2 pass: koorik. Saata mail ja näidata mailide kohale jõudmist.

21. Kasutades linuxes programmi nmap skaneerida ja tuvastada kõik meie kooli välis IP aadressid jäädvustades resultaadi faili /root/193.40.160.nmap

22. DNS kliendi seanside pakettide uurimine snifferiga. Istallida sniffer ethereal ja winpcap. DNS serveriks ns.elion.ee. Saata päringud nslookup programmist. Näidata sniffitud paketides PTR kirje päringuid 212.7.9.34 serveri suhtes.

23. Puuduse korral installida arvutisse lisavõrgukaart, teha pöördkaabel, ühendada seele abil kaks arvutit ja pakkuda selle kaudu naaber arvutile interneti.

24. Kasutades wireless ruuterit ja usb wireles klienti saavutada juurdepääs internetti. Proovida tõsta mingil moel turrvalisus.

25. Klient ja server windowses luua kasutaja peeter ja määrata need arvutid workgruppi KARP, klient arvutis luua wordi dokument mingi lihtsa sisuga ja paigutada My Documents kataloogi. Serveris luua katalog Backup ja sharida see katalog välja kirjutamis õigustega. Programmiga backup klient masinast luua varukoopia serveri võrgukettale Backup kataloogi.

26. Klient ja server windowses luua kasutaja kati ja määrata ned arvutid workgruppi LAAMA, klient arvutis luua exceli dokument mingi lihtsa tabeliga ja paigutada My Documents kataloogi ning sharida see katalog välja lugemis õigustega. Serveris luua katalog c:\Backup. Programmiga backup server masinas luua varukoopia kataloogi Backup.

27. Leida mitu ja missugused nimeserverid vastutavad domeeni .au eest, mitu ja missugused mailiserverid toimivad maili serveritena domeenis mail.de

28. Uudiste grupi kasutus. Häälestada Outlook Expressis account uudistegruppi serveris news.uninet.ee selle kasutaja gauke@php.tpt.edu.ee kasutaja jaoks. Tellida kõik keemiaga seotud uudised. Näidata kättesaadud uudised.

29. Maili kogumine Fedora linukses. Kasutades programmi fetchmail korjata kokku mailid kasutajale „tiina“ serverist php.tpt.edu.ee akkountidest, login: gauke pass: TjU593, login: viga1 pass: koorik, login: viga2 pass: koorik. Saata mail ja näidata mailide kohale jõudmist.

30. DNS kliendi seanside pakettide uurimine snifferiga. Istallida sniffer ethereal ja winpcap. DNS serveriks ns.elion.ee. Saata päringud nslookup programmist. Näidata sniffitud paketides PTR kirje päringuid 194.126.115.242 serveri suhtes.

31. Nimeserveri häälestus Fedora linuxes webmin programmi abil. Fikseerida ip aadress linuxele - 192.168.13.233, nimetada server liis.tort.de, tekitada zoon tort.de, määrata iseennast nimeserveriks ja mailiserveriks, lisada hostide A kirjeteks ns,www ja mail. Näidata nslookup-is vastavad päringute tulemused. Toimeta miskit firewalliga et naaber arvutist pääseks päringutega ligi.

32. Nimeserveri häälestus Fedora linuxes webmin programmi abil. Fikseerida ip aadress linuxele - 192.168.13.222, nimetada server host.proov.kumar.ee, tekitada zoon proov.kumar.ee, määrata iseennast nimeserveriks ja lisada A kirje www ja ftp jaoks. Näidata nslookup-is vastavad päringute tulemused. Toimeta miskit firewalliga et naaber arvutist pääseks päringutega ligi.