Arvutivõrgud

 

Peate teadma allolevaid termineid ning  "mida tähendab/millest koosneb/ülesehitus" ja vajadusel tööpõhimõte:
MAC aadress, MAC broadcast aadress, IP aadress, netmask, IP võrk, IP Võrgu ja Levi aadress, Diagramm, Pakett, Freim, Kaader, ISO OSI kihid, Reserveeritud ja erilised IP aadressid, IP aadressite klassid, Domeen, Nimelahendus, ARP, TCP, UDP, ICMP, RIP, HTTP, FTP, E-MAIL, SMTP, POP3, IMAP, NTP, TELNET, SSH, DNS, DNS kirjed SOA/NS/MX/A/PTR, DHCP, lease time, Proxy.

sirvige läbi lehekülg
http://veeremaa.tpt.edu.ee/net/Arvutivorgud.htm

SA-12

Exami küsimused

 1. Kahend arvutus. Teisendus skeemid ja näited.
 2. Arvutivõrgu ISO OSI   raammudeli  kihid ja  kihtide funktsioonid.
 3. OSI  füüsiline kiht. COM port ja Etherneti näitel. Kaablid, otsikud, info sideliinis, versioonid, esimese kihi võrguseadmed.
 4. Fiiberoptika. Ethernet üle fiibri.
 5. xDSL tehnoloogia.  
 6. ATM – Asyncronous Transfer Mode.
 7. OSI kanalikiht ja teise kihi seadmed. Etherneti paketti ehitus, MAC ja broadcast aadress. Inkapsuleerimise mõiste.
 8. MAC ja IP aadressite sidumine Ethernet kohtvõrgus. Mis probleeme lahendavad ARP ja RARP. Kuidas nad toimivad.
 9. Kommutaatorite laiendusi. STP, RSTP, VLAN-virtuaalsed kohtvõrgud.
 10. OSI  võrgukiht. IP protokoll, IP datagrammi ehitus. Päise formaat. Andmevahetuse kirjeldus.
 11. IP aadressid. Võrgu- ja leviaadress, võrgumask, gateway terminite tõlgendus. IP aadressi klassid, reserveeritud aadressid.
 12. IP Alamvõrgud ja VLSM. Multiedastus ja üksikedastusaadressid. IP aadressite jaotamine.
 13. Ipv6 omadused.
 14. Maršruuterid ja paketide marsrutiseerimise põhimõte. Marsrutiseerimisprotokollid. Suunad, hopid.
 15. Transpordikiht. TCP datagrammi ehitus. Pordid. Andmevahetuse kirjeldus - ühenduse olekumasina toimingu kirjeldus skeemil. Andmeedastuse mehhanism. UDP.
 16. OSI seansi-, esitus- ja rakenduskiht. Võrkudetüübid, topoloogiad, ühendusviisid.
 17. Point-to-Point protocol. PPPoE.
 18. QoS ehk teenusekvaliteet.
 19. DNS. Domeeni nimed. Primaarne-, sekundaarne- ja vahenimeserverserver. Rekursiivsed ja iteratiivsed päringud. Tööpõhimõte. Kontrollimise programmid.
 20. DNS tsooni kirjed SOA, NS, MX, A, ja PTR. Kirjete kontrollimise programmid. Näidata kirjed domeeni infonet.ee näitel.
 21. NAT ja PAT. Dünaamiline ja staatiline transleerimine. Tööpõhimõte ja joonis.
 22. Traadita ühendused. IEEE 802.11. Raadiosagedused.  ESS, SSID, AP. Turvalisus.
 23. Virtual Privat Network. VPN. Ipsec.
 24. UPnP.
 25. DHCP andmevahetuse põhimõte, kasutus. Edastatavad parameetrid ja pordid. Võrkude administreerimine.
 26. NTP ja NNTP protokollid. Andmevahetuse kirjeldus ja pordid, server ja klient programmid.
 27. Interneti  protokollid SSL j SSH. Turvalise andmevahetuse tööpõhimõte, võtmed, sertifikaadid.  Vaikimisi pordid.
 28. Multiedastus. Milleks vaja ja kuidas töötab.  IGMP. Aadressruumijaotus.
 29. ICMP tööpõhimõte. Andmevahetuse kirjeldus ja kontrollimise programmid.
 30. HTTP kasutus valdkond. Andmevahetuse kirjeldus. Kasutatavad pordid. Turvalisus. POST ja GET metodid.
 31. Posti ja uudiste toimetamine kliendile. Kasutatavad protokollid POP3,  IMAP, NNTP. Andmevahetuse kirjeldus ja turvalisus, pordid, server ja klient programmid. POP3 käsud.
 32. Postiserverid linuxes ja windowses. Posti liikumise kirjeldus. SMTP ja MAPI protokollid. Saadetiste formaadid. Turvalisus.
 33. Kaugterminali protokollid Telnet, RDP, VNC. Eripärasused. Andmevahetuse kirjeldus ja pordid. Turvalisus.
 34. Failsüsteemi juurdepääsu protokollid. SMB(CIFS), NFS. Kasutusvaldkond. Andmevahetuse kirjeldus ja pordid.
 35. Failide edastus protokoll. FTP. Kasutusvaldkond. Andmevahetuse kirjeldus ja pordid.FTP, käsud, server ja klient programmid.
 36. Võrguhaldus. SNMP. MIB. Kuidas töötab. SNMP Turvalisus. Syslog.
 37. Proksi-serverid (Proxy).  Serveri tüübid ja funktsioonid. Funktsioneerimise põhimõte. Omadused.
 38. Interneti pakettide filtreerimine ja manipuleerimine. Tulemuuri tööpõhimõte.
 39. Võrguprobleemide lahendamine.
 40. Võrguturve. Firewallid.
 41. Rünnakutest üldiselt. Rünnakute tüübid.
 42. Võrgupealtkuulamine. Kommutaatorivastane rõnne. Wireshark.

Tüüp ülesanded

 1. Näidata kooli alla ja üleslaadimis kiirused ja eenet.ee lehel kooli kanali koormuse graafik.
  Näidata zone.ee SOA ja MX kirjet.
 2. Arvutil fikseeri IP aadress ja lisa parameetrid interneti pääsemiseks. Demonstreeri browseris.
  Arvutist näidata A ja PTR kirje cold.infonet.ee  ja tema IP jaoks.
 3. Näita veebilehe seb.ee  https sessiooni sertifikaat ja seletada lahti vajalikud parameetrid.
  Luua linux serveriga ühendus kasutades ssh protokolli.
 4. Näita TCP ja UDP teenuseid ja sessioonide seise arvutil kasutades käsku netstat.
  Näita arvutil tulemüüri reegleid.
 5. Näita arvuti kaardi MAC aadressi ja arp tabelit.
  Näita kõikide klassi hostide IP ja MAC aadressite paare kasutades NMAP programmi.
 6. Näita arvutil marsruutimis tabelit ja seleta lahti marsruudid, gateway-d ja metrikud.
  Näita kus ja kuidas sünkroniseeritakse aega operatsioon systeemis.
 7. Pärida mõne hosti parameetrid snmpwalk käsuga linuxis.
  Näidata kus asuvad systeemi logid ja mis failis neid häälestatakse.
 8. Seletada lahti URL-i ehitus ja näidata brouseris andmete edastu printsiipi edastades mingit täidetud veebi vormi wireshark-is.
 9. Jaga välja virtual Windows XP katalog ja ühendu eksami arvutist jagatud katalogiga. Näita sisu muutust.
 10. Kasutades Thunderbird programmi, luua ühendus etteantud pop3 serveriga, logida sisse ja edastada kirju.
 11. Näita ja seleta broserites proxy serveri määramis kohad ja variandid.
  Näita http protokolli andmevahetust wireshark-is, proovi kättesaada parool.
 12. Luua RDP ühendus ettevalmistatud virtual Windows XP arvutisse, seletada lahti mis toimib.
 13. Luua käsureast ühendus etteantud serveriga kasutades ftp klienti, näita võimalikud käsud programmis ja failide list serveris.
 14. Näidata arvutil kohad mis kuuluvad erinevatesse kihtidesse.
  Näidata edastatud dhcp protokolliga IP parameetrid.
  Pingi ja traceruudi www.ny.com, seletada lahti mis toimib.

SA-11

Exami küsimused

 1. Sidevõrkude kanali- ja pakettkommutatsioon. Andmeside põhimõisted: ribalaius, modulatsioon, simpleksedastus ja dupleksedastus. Näidata kooli alla üleslaadimis kiirused ja eenet.ee lehel kooli kanali koormuse graafik.
 2. Arvutivõrgu ISO OSI raammudeli kihid ja kihtide funktsioonid. Näidata arvutil kohad mis kuuluvad erinevatesse kihtidesse.
 3. Ethernet protokolli kirjeldus. MAC aadressid. Broadcast aadressi mõte. Parameetrid. ARP. Andmevahetuse kirjeldus ja pordid. Näidata arvuti kaardi MAC aadressi ja arp tabelit.
 4. Ipv4 ja Ipv6 kirjeldus. Funktsioneerimise põhimõte. IP aadressi klassid, spetsiaalaadressid ja reserveeritud aadressid. Arvutil fikseerida IP aadress ja lisa parameetrid interneti pääsemiseks.
 5. TCP kirjeldus. Päise väljade selgitus. Funktsioneerimise põhimõte. TCP sessiooni ja pordi mõiste. Protokollid mis töötavad üle TCP. Näidata TCP teenuseid ja sessioonide seise arvutil kasutades käsku netstat.
 6. UDP kirjeldus. Päise väljade selgitus. Funktsioneerimise põhimõte. Pordi mõiste. Protokollid mis töötavad üle UDP. Näidata UDP teenused arvutil ja mõnel serveril käskudega netstat ja nmap.
 7. ICMP. Kasutus valdkond. Andmevahetuse kirjeldus ja kontrollimise programmid. Ping, traceroute. Pingida ja traceruutida www.ny.com seletada lahti mis toimib.
 8. Võrgu elementide/parameetrite monitooring. SNMP protokoll. Andmevahetuse kirjeldus ja pordid. Turvalisus. Pärida mõne hosti parameetrid snmpwalk käsuga.
 9. HTTP kasutus valdkond. Andmevahetuse kirjeldus. Kasutatavad pordid. Turvalisus. POST ja GET metodid. Seletada lahti URL ja näidata brouseris andmete edastu printsiipi.
 10. Failide edastus protokoll. FTP. Kasutusvaldkond. Andmevahetuse kirjeldus ja pordid. Luua käsureast ühendus etteantud serveriga, näidata käsud ja failide listi.
 11. Failsüsteemi juurdepääsu protokollid. SMB(CIFS), NFS. Kasutusvaldkond. Andmevahetuse kirjeldus ja pordid. Näita eksami arvutis välja sheritud resurss.
 12. Posti ja uudiste toimetamine kliendile. Kasutatavad protokollid POP3, IMAP, NNTP. Andmevahetuse kirjeldus ja pordid. Luua ühendus etteantud pop3 serveriga, logida sisse ja näidata kirju.
 13. Postiserverid linuxes ja windowses. Posti liikumise kirjeldus. SMTP ja MAPI protokollid. Saadetiste formaadid. Turvalisus. Luua telneti abil ühendus etteantud SMTP serveriga, näidata võimalikud käsud lõpetada seanss.
 14. Aja sünkroniseerimine internetis. NTP protokoll. Andmevahetuse kirjeldus ja pordid. Näidata kus ja kuidas sünkroniseeritakse aega operatsioon süsteemis.
 15. Kaugterminali protokollid Telnet, RDP, VNC. Eripärasused. Andmevahetuse kirjeldus ja pordid. Turvalisus. Luua RDP ühendus exami arvutisse, seletada lahti mis toimib.
 16. Interneti protokollid SSL j SSH. Turvalise andmevahetuse tööpõhimõte, võtmed, sertifikaadid. Vaikimisi pordid. Näidata https sessiooni sertifikaat ja seletada lahti parameetrid.
 17. Interneti nimelahendus. DNS protokoll ja serverid. Interneti nimed. Interneti aadresside domeenide süsteemid (ccTLD ja gTLD). Kontrollimise programmid, protokoll ja port. Arvutist näidata A ja PTR kirje antud hosti nime ja IP jaoks.
 18. Nimeserverites kasutatavad kirje tüübid. SOA, NS, MX, A, ja PTR kirjete seletus. Kontrollimise programmid. Näidata zone.ee SOA ja MX kirjet.
 19. Pakettide filtreerimine võrgus. SNAT ja DNAT. Tulemüüri tööpõhimõte. Näita arvutil tulemüüri reegleid.
 20. IP Pakettide marsrutiseerimise põhimõte ja protokollid. Suunad, hopid. Näita arvutil marsruutimis tabelit.
 21. Proksi-serverid (Proxy). Serveri tüübid ja funktsioonid. Funktsioneerimise põhimõte. Omadused. Näita ja seleta broserites proxy serveri määramis kohad ja variandid.
 22. Võrgu administreerimine. Võrguprotokoll DHCP. Funktsioneerimise põhimõte, edastatavad tüüp-parameetrid, pordid. Näita DHCP-ga arvutisse edastatud parameetrid.

Tüüp ülesanded

 1. FTP kliendi seanside pakettide uurimine snifferiga. Istallida sniffer wireshark ja winpcap. FTP serveriks php.tpt.edu.ee login gauke ja pass TjU593. Käsureast ftp programmiga logida serverisse ja kuvada katalogi sisu. Näidata seanssi dialoogi snifferis.
 2. HTTP kliendi seanside pakettide uurimine snifferiga. Istallida sniffer wireshark ja winpcap, suva ftp ja sftp klient winscp. HTTP serveriks php.tpt.edu.ee login gauke ja pass TjU593. HTTP uurimiseks vaba valik. Kasutada autentimist saada kätte seansi login ja parool.
 3. POP3 kliendi seanside pakettide uurimine snifferiga. Istallida sniffer wireshark ja winpcap. POP3 serveriks php.tpt.edu.ee login gauke ja pass TjU593. Mozilla mailis luua POP3 account kasutaja jaoks. Posti kättesaamisel tuvastada seansi login ja parool.
 4. SMTP seanside pakettide uurimine snifferiga. Istallida sniffer wireshark ja winpcap. SMTP serveriks php.tpt.edu.ee login gauke ja pass TjU593. Outlook Expressis luua POP3 account kasutaja jaoks. Leida ja näidata kirja saatmise paketid.
 5. FTP ja SFTP kliendi seanside pakettide uurimine snifferiga. Istallida sniffer wireshark ja winpcap, suva ftp ja sftp klient winscp. Serveriks php.tpt.edu.ee login gauke ja pass TjU593. Kasutada autentimist saada kätte seansi login ja parool, tõestada et sftp ja puhul info on kättesaamatu.
 6. HTTP ja HTTPS kliendi seanside pakettide uurimine snifferiga. Istallida sniffer wireshark ja winpcap. Serveriks php.tpt.edu.ee login gauke ja pass TjU593. FTP uurimiseks vaba valik. Kasutada autentimist saada kätte seansi login ja parool, tõestada et https puhul info on kättesaamatu.
 7. RDP seanside pakettide uurimine snifferiga. Istallida sniffer wireshark ja winpcap. Serveriks naaber Server2003. Luua serveris kasutaja andrus administraatori õigustega, määrata parool Jube925 ja lubada tal kasutada remote desktopi. Luua ühendus. Uurida snifferiga autentimist ja infoliiklust peale autentimist.
 8. IMAP kliendi seanside pakettide uurimine snifferiga. Istallida sniffer wireshark ja winpcap. IMAP serveriks php.tpt.edu.ee login gauke ja pass TjU593. Luua Outlook Expressis IMAP account selle kasutaja jaoks. Saata mail ja kättesaamisel jäädvustada infovahetus paketid snifferiga. Näidata protokolli dialog.
 9. Installida ja käivitada terminal server operatsioon süsteemis Server2003, luua serveris kasutaja mati terminal serveri kasutus õigustega, rdp kliendiga luua naaber arvutist seans serveriga ja näidata serveri desktop.
 10. Tuvastada IP või nime järgi ja säilitada faili kõikide klassi arvutite MAC aadressid.
 11. Kasutades linuxes programmi nmap skaneerida ja tuvastada kõik pordid serveris php.tpt.edu.ee jäädvustades resultaadi faili /root/phax.tpt.nmap.
 12. Leida mitu ja missugused nimeserverid vastutavad domeeni .de eest, mitu ja missugused mailiserverid toimivad maili serveritena domeenis mail.ru
 13. Telnet kliendi seansi pakettide uurimine snifferiga. Windows masinas istallida sniffer wireshark ja winpcap. Linux masinas installida ja käivitada telnet server. Kasutades telnet autentimist windows käsureast proovida saada kätte seansi login ja parool.
 14. DNS kliendi seanside pakettide uurimine snifferiga. Istallida sniffer wireshark ja winpcap. DNS serveriks green.tpt.edu.ee. Saata päringud nslookup programmst. Näidata sniffitud paketides SOA ja MX kirje päringuid infonet.ee domeeni suhtes.
 15. DNS kliendi seanside pakettide uurimine snifferiga. Istallida sniffer wireshark ja winpcap. DNS serveriks ns.eenet.ee. Saata päringud nslookup programmst. Näidata sniffitud paketides NS ja A kirje päringuid tpt.edu.ee domeeni suhtes.
 16. Uudiste grupi kasutus. Häälestada Mozilla meilis account uudistegruppi serveris news.uninet.ee selle kasutaja gauke@php.tpt.edu.ee kasutaja jaoks. Tellida kõik füüsikaga uudised. Näidata kättesaadud uudised.
 17. Kasutades COM porte ühendada oma vahel kaks windows arvutit, mõlemal arvutil sharida välja mõni katalog ja näidata juurdepääsu mõlema arvuti failide poole.
 18. Teha pööratud kaabel ja ühendada oma vahel kaks windows arvutit, mõlemal arvutil sharida välja mõni katalog ja näidata juurdepääsu mõlema arvuti failide poole.
 19. Installida Server2003-s POP3/SMTP server. Kontrollida posti kättesaamine naaber arvutist.
 20. Maili kogumine Fedora linukses. Kasutades programmi fetchmail korjata kokku mailid kasutajale „andres“ serverist php.tpt.edu.ee akkountidest, login: gauke pass: TjU593, login: viga1 pass: koorik, login: viga2 pass: koorik. Saata mail ja näidata mailide kohale jõudmist.
 21. Kasutades linuxes programmi nmap skaneerida ja tuvastada kõik meie kooli välis IP aadressid jäädvustades resultaadi faili /root/193.40.160.nmap
 22. DNS kliendi seanside pakettide uurimine snifferiga. Istallida sniffer wireshark ja winpcap. DNS serveriks ns.elion.ee. Saata päringud nslookup programmist. Näidata sniffitud paketides PTR kirje päringuid 212.7.9.34 serveri suhtes.
 23. Puuduse korral installida arvutisse lisavõrgukaart, teha pöördkaabel, ühendada seele abil kaks arvutit ja pakkuda selle kaudu naaber arvutile interneti.
 24. Kasutades wireless ruuterit ja usb wireles klienti saavutada juurdepääs internetti. Proovida tõsta mingil moel turrvalisus.
 25. Klient ja server windowses luua kasutaja peeter ja määrata need arvutid workgruppi KARP, klient arvutis luua wordi dokument mingi lihtsa sisuga ja paigutada Documents kataloogi. Serveris luua katalog Backup ja sharida see katalog välja kirjutamis õigustega. Programmiga backup klient masinast luua varukoopia veri võrgukettale Backup kataloogi.
 26. Klient ja server windowses luua kasutaja kati ja määrata ned arvutid workgruppi LAAMA, klient arvutis luua exceli dokument mingi lihtsa tabeliga ja paigutada My Documents kataloogi ning sharida see katalog välja lugemis õigustega. Serveris luua katalog c:\Backup. Programmiga backup server masinas luua varukoopia kataloogi Backup.
 27. Leida mitu ja missugused nimeserverid vastutavad domeeni .au eest, mitu ja missugused mailiserverid toimivad maili serveritena domeenis mail.de
 28. Uudiste grupi kasutus. Häälestada Outlook Expressis account uudistegruppi serveris news.uninet.ee selle kasutaja gauke@php.tpt.edu.ee kasutaja jaoks. Tellida kõik keemiaga seotud uudised. Näidata kättesaadud uudised.
 29. Maili kogumine Fedora linukses. Kasutades programmi fetchmail korjata kokku mailid kasutajale „tiina“ serverist php.tpt.edu.ee akkountidest, login: gauke pass: TjU593, login: viga1 pass: koorik, login: viga2 pass: koorik. Saata mail ja näidata mailide kohale jõudmist.
 30. DNS kliendi seanside pakettide uurimine snifferiga. Istallida sniffer wireshark ja winpcap. DNS serveriks ns.elion.ee. Saata päringud nslookup programmist. Näidata sniffitud paketides PTR kirje päringuid 194.126.115.242 serveri suhtes.
 31. Nimeserveri häälestus Fedora linuxes webmin programmi abil. Fikseerida ip aadress linuxele - 192.168.13.233, nimetada server liis.tort.de, tekitada zoon tort.de, määrata iseennast nimeserveriks ja mailiserveriks, lisada hostide A kirjeteks ns,www ja mail. Näidata nslookup-is vastavad päringute tulemused. Toimeta miskit firewalliga et naaber arvutist pääseks päringutega ligi.
 32. Nimeserveri häälestus Fedora linuxes webmin programmi abil. Fikseerida ip aadress linuxele - 192.168.13.222, nimetada server host.proov.kumar.ee, tekitada zoon proov.kumar.ee, määrata iseennast nimeserveriks ja lisada A kirje www ja ftp jaoks. Näidata nslookup-is vastavad päringute tulemused. Toimeta miskit firewalliga et naaber arvutist pääseks päringutega ligi.