Materialid erialale "Arvutid ja Arvutivõrgud" IT ja KIT rühmadele

(vanad rühmad PA, PV, KPE ja KPV)

Lõpetajatele/Выпускникам:

Информация по выпускной работе

Õppijatele/Ученикам

Правила для оформления решений задач

Зачёт по программированию

Темы курсовых и выпускных работ

Вопросы по предмету "Võrgurakendused"

IT-14V Praktika


Andmekeskuste taristud

 
  Teema Praktiline osa Ülesanne voi Kontrolltöö
1

Pilvandmetöötlus, IaaS, PaaS, SaaS
Mis on 'Cloud Computing' ja pilveteenused?

Registreerige end gmail.com või outlook.com portaali ja uurige võimalusi.  
  Virtual office    
  Võrgukettad, NAS  iSCSI
Сетевые хранилища
FreeNAS-s luua iSCSI target ja monteerida pind Windows arvutile külge, partitsioneerida pind.  
 

Desktop virtualisation

Virtual desktop pool

   
    Veebi HA klastri labor(with corosync and pacemaker)  
  High Availability cluster 2 node debian web cluster base  
     
       
       

 

Võrgurakendused

 
  Teema Praktiline osa Ülesanne voi Kontrolltöö
1 Võrguvahendid Windowses ja Linuxes Võrguseadmed-lab  
2 Kellaaeg ja NTP NTP labor NTP ülesanne
3 Firewall ja NAT

Iptables, ferm, ufw
NAT lab

Linux NAT ülesanne
4 ICS ja DHCP server DHCP-lab DHCP ülesanne
5 Veebi serverid IIS, Apache...

Apache-lab, Wordpressi paigaldamine, Настройка Веб-сервера Apache

Virtual hosting ülesanne

6 DNS serverid DNS-lab DNS ülessanded
7 FTP serverid ja kliendid FTP server lab, Настройка FTP сервера FTP ülesanne
8 Email, Posti serverid

Postfix-lab, Postfix-lab-Eng

 
9 Posti kättetoimetamine Dovecot-lab  
10 Võrgufailsüsteem - NFS NFS Labor, Службы каталогов и развёртывание NIS NFS ülesanne
11 SNMP ja monitooringu susteemid Nagios lab Nagios ülesanne
12 Proxy server Squid lab,
Dante lab ,
CCProxy lab
Proxy ülesanne
13 Samba server   Samba serveri töö
14 Terminalid Linux terminal labs  
14 Graafilised terminalid. RDP,VNC , Терминалы и протоколы удаленного управления. RDP lab. klient windowsest ja linuxest.

RDP ülesanne

15 OS Alglaadimine võrgust/Загрузка по сети Netboot labor Netboot ülesanne
16 Multicast ja voo edastus Streaming lab VLC ülesanne
17 Microsoft terminal server    
18 Windows DNS server , Установка, Настройка Srv2012 DNS lab  
19 Windows DHCP server Srv2012 DHCP lab  
20 WDS Windows Deployment Server Srv2012 WDS lab

Srv2012 WDS task

21 Workgroup and Domain, Active Directory, Domain controller,    
22

VPN, OpenVPN, IPsec, MS VPN, SoftEther

Srv2012 VPN lab, RemoteWebAccess,

 
23 VOIP and SIP Asterisk lab

Elastix

24 Lokaal võrgulahendused   Simple LAN with servers
25

AAA(Autentication,Autorisation,Accounting), CCNA Security Chapter 3 - AAACCNA Security Chapter 3 - AAA

Raadiuse autentimise labor Raadiuse ülesanne
26 IDS-Intruder Detection Syste, IPS-Intruder Prevention System    
27 Windows Server 2012    
28 Cisco    
29 Võrgukettad. NAS FreeNAS labors FreeNAS task
30 iSCSI iSCSI labor  
31

Backup systems, Bacula

Bacula labor

Bacula task

32 TFTP server TFTP labor  
33

Revision control systems, CVS, Subversion, Git, Mercurial. Pro GIT(Rus)

   
34 Peer-To-Peer(P2P). Torrent systems. uTorrent , Torrent TV,    
       

Packet Tracer 5.3 labs


Arvutivõrgud

Terminite sõnastik e-teatmik

  Teema Praktiline osa Ülesanne voi Kontrolltöö
1
Võrgu paketide uurimine.
Wireshark, tcpdump, iptraf.
Мониторинг сети сниффером Wireshark
2 ICMP protokoll ping, traceroute, tracert, mtr  
3 Routing. IPv4. UDP ja TCP. route, netstat, ip, nmap  
4
Sümbol terminalid. Telnet, Secure shell SSH tunnel lab, Удалённое управление сервером
5

Cisco devices commands

Cisco command lab
6
Routing ja ruuterid
2Router Lab,
3Router Lab,
VLAN Lab
3 router
7 NAT OS-des ja seadmetes NAT windowses, linuxes, ruuteris  
8
VLAN
Cisco VLAN Lab
3 vlan switch
9
Muud ruuterid
Mikrotiku lab
10
WIFI and other wireless
WIFI AP Client mode lab, Hotspot Lab
11
Proxy servers
CCProxy lab
12
Tulemüürid: Netscreen
Netscreen 5xp lab
13
DNS kirjed
nslookup ja dig.
primary DNS windows server lab
14
DNS serverid
Primaarse ja sekundaarse nimeserveri linux labor
15 Virtual private network OpenVPN  
16 VOIP SIP telefoni lab  
17 Võrgu probleemide diagnostika    

Programmvarustus ja rakenduspaketid Linux

 
  Teema Praktiline osa Ülesanne voi Kontrolltöö
1 Linuxi omapärad virtual boxis. Linuxi installeerimine ja tarkvara lisamine Ubuntu linuxe installeerimine VirtualBoxis  
2 Kasutajate ja grupidega toimetamine graafilises kesskkonnas Toimingud kasutajate ja gruppidega.  
3 Riistvara haldus ja monitooring.    
4 Administreerimise liidesed. Webi administreerimise liides webmin  
5 Teksti editorid ja office programmid.

6

Http serverid. Apache, lighhtpd, nginx.

Apache serveri labor.  
7 Teksti töötlus, otsing ja filtrid gedit, vi, nano, mcedit, grep, find, awk  
8 Backup, syslog ja logrotate    
9 Protsesside planeerimine    
10 Programmeerimine C-is    
11 Arendus tööriistad    
12 Võrguvahendid Võrguseadmed-lab  
13 Teenused    
14 Kellaaeg ja NTP    
15 Firewall Iptables, ferm, ufw  
16 Posti kontroll, antiviirus ja antispammer  

 


Linux

 
  Teema Praktiline osa Ülesanne voi Kontrolltöö
1 Sissejuhatus Unix maailma Levinumad linuxi käsud.  
2 Linuxi installeerimine ja tarkvara lisamine Ubuntu linuxe installeerimine VirtualBoxis  
3 Linux süsteemi alglaadimine

Первое знакомство с линукс.

 
4 Kasutajad ja grupid Toimingud kasutajate ja gruppidega , Управление правами доступа Контрольная N1 (пользователи, группы, файлы, каталоги, права)
5 Failisüsteemid, nende haldus ja failide õigused

Failisüsteemid, Файловая система , Управление файловой системой,
ACL

Failide ja katalogid õigused
6 Paketihaldus Управление пакетами  
7

Piirangud süsteemis

Quotad Kontrolltöö: Kasutajate ja failide õigused
8 Seadmed ja draiverid    
9 Teksti töötlus, otsing ja filtrid gedit, vi, nano, mcedit, grep, find, awk. Утилиты обработки текста и текстовые редакторы  

10

Backup, syslog ja logrotate Logrotate lab Logrotate ülesanne
11 Protsessid ja nende haldus Процессы и доступ процессов к файловой системе  
12 Protsesside planeerimine   Cron ülesanne
13 X ja Desktop managers    
14 Programmeerimine shellis   Shell ülesanne
15 Programmeerimine C-is   Kontrolltöö: bash skript
16 Võrguvahendid Võrguseadmed-lab  
17 Teenused Сетевый сервисы  
18 Firewall Iptables, ferm, ufw, gufw  
19 Andmebaasi serverid Использование сервера баз данных Mysql, Posgresql
     

Koond kontrolltöö
Итоговая контрольная работа

Linux: semestri eksami küsimused/ülesannded


Windows Corp OS

 
  Teema Praktiline osa Ülesanne voi Kontrolltöö
1 MS operatsioonisüsteemide perekonnad, nende tekkimine ja areng    
2 MS operatsioonisüsteemide arhitektuur ja üldpõhimõtted  
3 MS operatsioonisüsteemi paigaldamis võimalused, multiboot, uuendused.

Window 7/8/2012 installimine ja alghäälestamine. VirtualBoxis.

 
4 Kasutajad ja grupid. Kasutaja konto mõiste. Konto tüübid. Paroolid. Poliitika. Lokaalsed ja domeeni kasutaja kontod. Liikuvad kasutaja kontod. Kasutajate ja gruppide loomine. Kasutaja õiguste piiramine.  
5 Kasutajaliides. Kasutaja profiil. Kasutaja andmete(profiili) ülekandmine vanast süsteemist uude süsteemi  
6 Kõvakettad. Partatsioonid ja failsüsteemid. Virtual keskkonnas ketta lisamine ja quotade määramine.  
  Kettapinna piiramine. Failid, katalogid ja nendega seotud kasutaja õigused.    
7 Riistvara haldus. Draiverid.    
8

Võrguvahendid ja võrguteenused

   
9

Tulemüür (Firewall). Brauserid. Turvaseaded

Tulemüüri reeglite muutmine.  
10 Printeri haldus. Printeri installeerimine. Printeri jagamine. Jagatud printeri kasutamine.  
11 Varundus ja taastamine.(Backup & restore) Andmete varundamine ja failide taastamine.  
12

Powershell

   
13 Süsteemi teenused ja nende haldus.    
14 Süsteemi jõudlus. Jälgimine ja optimeerimine.    
15 Serveri 2012 teenused ja võimalused. Häälestus.    
16 Arendus keskkonnad    
17      
18      
     

Koond kontrolltöö


Vähekasutatavad operatsioon süsteemi

 
  Teema Praktiline osa Ülesanne voi Kontrolltöö
1 MacOSX tutvustus ja häälestus    
2 MacOSX standartne tarkvara. Tarkvara kasutamine ja lisamine, AppleID.  
3 MacOSX tarkvara arendus vahendid.    
4 Android.    
5 Android tarkvara arendus    
6 OS Solaris. Install, tarkvara, ülevaade. Käskude omapära.    
7 Windowse varemad versioonid win95,win98,win2000    
8 BSD Unix. Freebsd install.    
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      


Linux lisamaterialid

Linuxi WIKI
Linuxi Raamat
Free Linux Books
Ubuntu pocket guide

Luhike list kaskudest
Linuxi kaskude seletus
Bash in short
Paketihaldus
Manpages
Make Tutorial
LINUX.EE

Unix materialid

UNIX
FreeBSD
OpenBSD
IBM AIX
HP-UX


Vanemad mterialid

Курсовая работа по предмету "Rakendusserverite haldus"

Курсовая работа по сетям, серверам и сетевым приложениям.

Материалы по началам программирования: PV-11 C++ , PV-12 C#

Вопросы к экзамену поначалам программирования для: PV-11 C++, PV-12 C#

Eksamiküsimused rühmale SA-11 ja SA-12

Информация для зачёта по предмету "Введение в специальность" - KPV-13

PV-11 Вопросы по предмету "Microsoft Corp operatsioonisüsteemid"

 

Eksam/Arvestus

Arvuti vorkude eksami kusimused
Võrgud. Eksami praktilised ülesanded

2010 aasta Linux kontroll tood:

KT1-1 , KT1-2 , KT1-V, KT2-1 , KT2-2, KBV kodutoo

2011 aasta lõpueksam:

Lõpuekami võrgurakenduste teemad ja ülesannete näited (Win/Unix/Seadmed) Eesti ja Vene keeles


Vorgud
Võrgud. Semestri eksami küsimused
Vanad arvutivõrkude eksami küsimused
TCP/IP materialid

Учебные программы

Programmeerimine
PHP/Mysql eksami küsimused
PHP/Mysql tüüp ulesanded
PHP materialid

HTML keele ja PHP/MySQL kasulikud lingid (eesti keeles):

Lisa
DJVU formaadi lugeaja WinXP , Win98, browser plugin
Elektroonika alused ja materialid
linux_ee-2010
linux_ru-2010

linux other